enesetunne.ee > sildid > internetisõltuvus
---
enesetunne.ee > noor > sõltuvushäire > internetisõltuvus – mis see on ja kas lahenduseks on arvutist täielik loobumine?

Piir mõistliku arvutikasutamise ja sõltuvuse vahel on sageli ähmane. Nii nagu ka teiste sõltuvuste puhul, on sõltuvushäire tekkimise risk seda suurem, mida nooremalt arvuti kasutamist ja internetis viibimist alustatakse. Probleemiks loetakse arvutikasutusharjumust siis, kui see hakkab segama igapäevakohustusi ning rikub suhteid teiste inimestega. Nagu ka teiste sõltuvuste puhul, püütakse varjata tegelikku arvuti kasutamise sagedust ja […]