enesetunne.ee > sildid > kasvatus
---
enesetunne.ee > lapsevanem > kasvatus

Kasvatus on eesmärgipärane tegevus, mille raames kasvavad nii laps kui täiskasvanu. Kasvatamise protsess toetub suhtlemisele, milles peaks valitsema usaldus, austus ja ausus. Vanem-laps suhtes on tegemist ainulaadselt lähedase ja tähendusrikka inimsuhtega, mis toetub kiindumusele ja interaktsioonile. Parima või kõige õigema kasvatusmeetodi üle on palju vaieldud ja tõenäoliselt jäädaksegi vaidlema. Küll aga ollakse valdavalt ühel meelel […]

---
enesetunne.ee > lapsevanem > kasvatus > lisalugemist

Igasugune füüsiline karistamine saab nii lapsele kui ka vanemale ainult kahju tuua Kas laps peab vanemate sõna kuulama Aruka lapsevanema ABC Kuidas tulla toime väikelaste jonniga Kuidas suhelda teismelisega, et vähendada vastandumist

---
enesetunne.ee > lapsevanem > kasvatus > mõned soovitused ja võimalused eneseanalüüsiks > lapse väärtustamine ja aitamine iapsel iseend väärtustada

Last ja tema huvialasid tuleb väärtustada ning tunnustada just sellistena nagu need on. Laps on väärtuslik iseenesest. Tema väärtuslikkus ei ole mõõdetav läbi õnnestumiste või ebaõnnestumiste ja laps peab seda selgelt tundma. Kindlasti ei tohi väljendada ka suhtumist, justkui laps mingis oma ponnistuses oleks „lootusetu“. See paneb lapse arvama, et ta ongi lootusetu, läbikukkuja.

---
enesetunne.ee > lapsevanem > kasvatus > mõned soovitused ja võimalused eneseanalüüsiks > hirmutamise, ähvardamise ja vägivaidse suhtlemisstiili vältimine

Laps harjub pideva ähvardamisega ning saab aru, et lubadusi ei anta selleks, et neid täita. Last võib küll tagajärgede eest hoiatada, kuid sel juhul peaksid tagajärjed ka saabuma. See tähendab, et antud ähvarduste osas tuleb olla väga tähelepanelik ja mõelda hoolikalt läbi, kas ähvardamine on seda väärt. On selge, et ähvardused stiilis „Kui sa end […]

---
enesetunne.ee > lapsevanem > kasvatus > mõned soovitused ja võimalused eneseanalüüsiks > hoolivus iapse, tema soovide ning vajaduste osas

Laps ei pea kindlasti saama kõike otsustada, kuid alati tuleks lapse soovid ära kuulata ning neile hoolivalt vastata. See näitab lapsele, et ta on oluline ja temaga arvestatakse. Läbirääkimised ja kompromissid kuuluvad elu juurde – selles ei ole midagi halba, kui lapsele mõnikord järeleandmisi tehakse. Küll on seda aga liigne võimukus (nõudlik hääletoon, allumise nõudmine, […]