enesetunne.ee > sildid > kiusaja
---
enesetunne.ee > noor > kiusamine > kes on kiusaja?

Kiusaja on inimene, kes tavaliselt kardab midagi iseendas (ta ei pruugi sellest ise teadlik olla) ning kes püüab teisi hirmutada või alavääristada selleks, et peita oma tundeid. Nad on õnnetud ja väheste sotsiaalsete oskustega inimesed, kes elavad oma emotsioone teiste peal välja. Neil on raske iseennast mõista ning neil on sageli kodus probleeme. Inimesed, kes […]

---
enesetunne.ee > lapsevanem > kiusamine > mida teha kui laps on kiusaja?

Kui selgub, et sinu laps kiusab teisi, on see märk selle kohta, et ta vajab abi. Erinevate uurimuste abil on kindlaks tehtud, et kiusavad sagedamini need lapsed, kelle kasvukeskkond ei ole turvaline, kes kannatavad ise vägivalla all või on selle vahetud tunnistajad. Sageli on nendel lastel raskusi ka teiste suhtes empaatia tundmisega. Kuid see ei […]

---
enesetunne.ee > lapsevanem > kiusamine > mida teha kui laps on kiusaja? > pöördu vajadusei spetsialisti poole

Kui sa ei tea, mida edasi teha või kuidas oma last aidata, pöördu spetsialisti poole (koolipsühholoog, spetsialist väljaspoolt kooli). Sellest saab kasu nii sinu laps kui ka need, keda ta kiusab. Pea meeles, et abi küsimine ei ole häbiasi, küll aga on häbiasi kiusamise ignoreerimine. Kui laps eelistab spetsialisti leidmist väljaspoolt kooli, võid spetsialisti otsida […]

---
enesetunne.ee > lapsevanem > kiusamine > mida teha kui laps on kiusaja? > püüa saavutada iapsega kokkulepe, et probleemi koolis delikaatselt arutada

Kiusaja käitumist „hoiavad elus“ pealtvaatajad ehk inimesed, kellele kiusaja soovib muljet avaldada. Seetõttu tuleks lisaks kiusaja käitumisele pöörduda ka kooli poole, et üheskoos lahendusi leida. Kooliga saab koostööd teha ka viisil, mis lapsele endale liialt tähelepanu ei tõmba (näiteks vestlus koolipsühholoogiga, kes saab rakendada mõnda koolile sobivat kiusamisvastast programmi).

---
enesetunne.ee > lapsevanem > kiusamine > mida teha kui laps on kiusaja? > mõtie, kas lapsel on piisavalt võimalusi oma saavutus- ja tunnustusvajaduse rahuldamiseks

Kiusamine võib olla seotud sellega, et lapsel on rahuldamata tähelepanu- ja tunnustusvajadus või madal enesehinnang. Aita lapsel leida hobi, õppeaine või spordiala, milles ta on tugev. Tunnusta last olukordades, kus ta on käitunud hästi – ainult negatiivse tagasiside kaudu ei õpi laps positiivselt käituma. Kuid samal ajal anna talle selgelt teada, kui tema käitumine on […]

---
enesetunne.ee > lapsevanem > kiusamine > mida teha kui laps on kiusaja? > pane paika piirid

Selgita lapsele, et kui kiusamine jätkub, siis järgnevad tagajärjed. Tagajärjed peavad olema lapsele hästi teada ja kui kiusamine peaks korduma, peavad tagajärjed ka tegelikult saabuma. Seetõttu tuleb hoolikalt läbi mõelda, millised reeglid kehtestatakse (et need oleksid realistlikult – ähvardus nagu „ siis sa ei tohi enam kunagi oma sõpradega välja minna“ suure tõenäosusega ei realiseeru […]

---
enesetunne.ee > lapsevanem > kiusamine > mida teha kui laps on kiusaja? > räägi iapsega rahulikult

Planeeri vestlus ette ja kuula last tähelepanelikult.  Kuigi sa võid kogeda tugevaid emotsioone, püüa jääda rahulikuks. Hukkamõist ja süüdistused ei vii kuigi kaugele. Küll aga peab laps saama selge sõnumi kiusamise lubamatuse kohta. Arutle lapsega rahulikult tekkinud olukorra üle ning püüa mõista, kuidas ta end tunneb ja olukorda mõistab.Las laps räägib oma sõnadega juhtunust.  Kui […]

---
enesetunne.ee > lapsevanem > kiusamine > mida teha kui laps on kiusaja? > pea meeles, et iaps ei ole halb ja sina ei ole halb lapsevanem

Kiusaja vajab abi ja selgitusi, millist kahju tema käitumine on teistele teinud. Kiusajat juhib sageli hirm, et tema positsioon klassis või rühmas ei ole kindel. Ta usub, et kiusamine või selle korraldamine aitab tal säilitada positsiooni kaaslaste seas või võita nende heakskiitu. Kaaslaste hinnangust sõltumine on eakohane ning eriti murdeeas möödapääsmatu. Oma kahjustava tegevusega võib […]

---
enesetunne.ee > lapsevanem > kiusamine > kes on kiusaja?

Kiusaja on tavaliselt inimene, kes kardab midagi iseendas (ta ei pruugi sellest ise teadlik olla) ning kes püüab teisi hirmutada või alavääristada selleks, et peita oma tundeid. Nad on enamasti õnnetud ja väheste sotsiaalsete oskustega inimesed, kes elavad oma emotsioone teiste peal välja. Neil on raske iseennast mõista ning neil on sageli kodus probleeme. Inimesed, […]