enesetunne.ee > sildid > kiusaja
---
enesetunne.ee > lapsevanem > kiusamine > kes on kiusaja? > kiusamises võivad nad näha võimalust

olla populaarne näidata end „kõva mehena“ kontrollida teisi teisi hirmutada saada tähelepanu vältida iseenda kiusatavaks sattumise rolli   Mõnikord võib kiusaja ka aru saada, et tema käitumine on vale ning millist valu ta teistele põhjustab. Ta on õpitud käitumisena kiusaja rolli omaks võtnud, et iseennast kaitsta (sisemine valu, ebakindlus, kiusatava rolli sattumine) või end paremini […]

---
enesetunne.ee > spetsialist > kiusamine > mida teha kiusajaga?

Erinevate uurimuste abil on kindlaks tehtud, et kiusavad sagedamini need lapsed, kelle kasvukeskkond ei ole turvaline, kes kannatavad ise vägivalla all või on selle vahetud tunnistajad. Sageli on nendel lastel raskusi ka teiste suhtes empaatia tundmisega. Kuid see ei ole reegel – vahel võib kiusaja olla ka täiesti tavaline ja isegi populaarne õpilane, kelle käitumine […]

---
enesetunne.ee > spetsialist > kiusamine > mida teha kiusajaga? > räägi kiusajaga rahulikult

Planeeri vestlus ette ja kuula teda tähelepanelikult. Hukkamõist ja süüdistused ei vii kuigi kaugele. Küll aga peab ta saama selge sõnumi kiusamise lubamatuse kohta. Arutle lapse/noorega rahulikult tekkinud olukorra üle ning püüa mõista, kuidas ta end tunneb ja olukorda mõistab.Las ta räägib oma sõnadega juhtunust.  Kui ta peab kirjeldama, mida ta teisele tegi, võib see […]

---
enesetunne.ee > spetsialist > kiusamine > mida teha kiusajaga? > püüa kiusajat mõista

Pea meeles, et laps/noor ei ole halb. Ta vajab selgitusi, millist kahju tema käitumine on teistele teinud. Kiusajat juhib sageli hirm, et tema positsioon klassis või rühmas ei ole kindel. Ta usub, et kiusamine või selle korraldamine aitab tal säilitada positsiooni kaaslaste seas või võita nende heakskiitu. Kaaslaste hinnangust sõltumine on eakohane ning eriti murdeeas […]

---
enesetunne.ee > spetsialist > kiusamine > kes on kiusaja?

Kiusaja on tavaliselt inimene, kes kardab midagi iseendas (ta ei pruugi sellest ise teadlik olla) ning kes püüab teisi hirmutada või alavääristada selleks, et peita oma tundeid. Nad on enamasti õnnetud ja väheste sotsiaalsete oskustega inimesed, kes elavad oma emotsioone teiste peal välja. Neil on raske iseennast mõista ning sageli on neil kodus probleeme. Inimesed, […]