enesetunne.ee > sildid > kiusatav
---
enesetunne.ee > noor > kiusamine > kes on kiusatav?

Kiusatav võib olla meist igaüks! Kiusatava roll ei ole niivõrd seotud kiusatava või tema omadustega, kuivõrd kiusaja ja tema valikuga. Kiusamise korral on vastutavaks osapooleks alati kiusaja, kes mingi enda probleemi või probleemidega toimetulekuks näeb võimalust kiusamises (see ei pruugi olla teadvustatud)! Kui sind kiusatakse, siis see ei tähenda, et sul on midagi viga! Kiusaja […]

---
enesetunne.ee > lapsevanem > kiusamine > kuidas aidata last, keda kiusatakse?

Kiusamine on Eesti koolides levinud probleem. Mitmed uuringud on näidanud, et igat viiendat õpilast on koolis kiusatud ning 24% õpilastest on kiusamise all kannatanud aastaid. Et kiusamise tagajärjed võivad olla väga kurvad, on tegemist tõsise probleemiga, mida ei tohi tähelepanuta jätta. Alati ei tule laps vanematele rääkima, et teda kiusatakse. Ta võib kiusamist häbeneda või […]

---
enesetunne.ee > lapsevanem > kiusamine > kuidas aidata last, keda kiusatakse? > pöörduge vajadusel spetsialisti poole

Kui tunned, et ei oska rohkem midagi teha või last kuidagi aidata, pöördu spetsialisti poole (koolipsühholoog või spetsialist väljaspool kooli). Sageli eelistavad noored pöörduda pigem väljaspool kooli tegutseva spetsialisti poole.  Koolis töötavat spetsialisti on mõnel noorel raskem usaldada – ta võib karta, et tema muresid arutatakse muu koolipersonaliga. Paraku võib mõne pedagoogi ebapädev probleemi käsitlemine […]

---
enesetunne.ee > lapsevanem > kiusamine > kuidas aidata last, keda kiusatakse? > kui laps on nõus, informeeri kiusamisjuhtumist kooli

Alati ei ole koolipersonal kiusamisest või selle tõsidusest teadlik, sest õpetajad ei suuda kogu päeva kõike koolis toimuvat kontrollida. Ikka juhtub päeva jooksul sündmusi, millest koolipersonal teadlik ei ole. Kuid just koolipersonal suudab kõige rohkem ära teha selleks, et kiusamine lõppeks.Küll aga on oluline, et laps oleks kooli informeerimisega nõus. Räägi lapsele, miks kooli informeerimist […]

---
enesetunne.ee > lapsevanem > kiusamine > kuidas aidata last, keda kiusatakse? > aruta iapsega, mida edasi teha

Kuid jälgi, et laps ei jääks seejuures passiivsesse kuulajarolli, keda sina soovitustega üle külvad. Lahendused peavad olema realistlikud, mis tähendab, et neid peab pakkuma laps ise. Sina lapsevanemana saad ettevaatlikult oma seisukohti väljendada ja vajadusel pisut suunata.Kui pead vajalikuks kiusamisjuhtumist kellegi informeerimist, siis põhjenda seda lapsele ning sõlmige kokkulepe. Ilma lapse nõusolekuta ei tohi kiusamisest […]

---
enesetunne.ee > lapsevanem > kiusamine > kuidas aidata last, keda kiusatakse? > ole empaatiline ja kinnita lapsele, et sa ei hakka temaga pahandama

Kuula hoolega, mida laps sulle räägib, ole empaatiline ning väldi hinnanguid. Laps vajab rasketest asjadest rääkides kindlust, et vanem teda toetab ega mõista hukka. Hinnanguid võib laps hukkamõistu või süüdistusena tajuda. Väldi lihtsustatud lahenduste väljapakkumist – laps võib tunda, et sa ei mõista teda.Lapsel võib olla raske kiusamisest rääkida, sest see taaselustab ebameeldivaid mälestusi. Seetõttu […]

---
enesetunne.ee > lapsevanem > kiusamine > kuidas aidata last, keda kiusatakse? > räägi lapsega

Planeeri vestlus ette. Küsi, kuidas tal läheb ja kuidas laps ennast tunneb. Kuula last tähelepanelikult, ära survesta teda vastamisega tagant ega kiirusta uue teema juurde liikumisega. Lapsel võib olla raske sõnu leida ning oma emotsioonide ja valusate kogemustega toime tulla. Vaikus võib soodustada probleemi tuumani jõudmist. Kinnita lapsele, et hoolid temast väga ja oled ta […]