enesetunne.ee > sildid > kriisiplaan
---
enesetunne.ee > noor > bipolaarne meeleoluhäire > eneseabi bipolaarse meeleoluhäire korral > koosta kriisiplaan

Hoolimata kõikidest sinu jõupingutustest võib juhtuda, et koged mõnikord ägedat meeleolu madaldumise või kõrgenemise episoodi. Koosta plaan kriisiolukorraks, et sinu lähedased või arst saaksid sellistel puhkudel sinu soovidega võimalikult palju arvestada. See plaan võiks sisaldada järgmist infot: Kriisikontaktide nimekiri (arst, terapeut, lähedased pereliimed) Ravimide nimekiri, mida tarvitad (sh info annuste ja annuste manustamise sageduse kohta) […]

---
enesetunne.ee > lapsevanem > lastel ja noortel sagedamini esinevad vaimse tervise häired > bipolaarne meeleoluhäire > kuidas aidata bipolaarse meeleoluhäirega last või noorukit? > koosta kriisipiaan

Mõnikord võib bipolaarse meeloluhäirega noor muutuda agressiivseks või suitsidaalseks. Tehke lapsega koostööd (kui tema arengutase seda võimaldab) ning pange paika tegevusplaan juhuks, kui nii peaks minema. Mõelge aegsasti, millisesse raviasutusse võiks vajadusel pöörduda ning viige end kurssi sealsete reeglitega. Pea meeles, et kui kriisiolukord peaks tekkima, tuleb kõik ohtlikud esemed (näiteks noad, ravimid) hoida lapse […]