enesetunne.ee > sildid > laps
---
enesetunne.ee > lapsevanem > kasvatus > mõned soovitused ja võimalused eneseanalüüsiks > lapse väärtustamine ja aitamine iapsel iseend väärtustada

Last ja tema huvialasid tuleb väärtustada ning tunnustada just sellistena nagu need on. Laps on väärtuslik iseenesest. Tema väärtuslikkus ei ole mõõdetav läbi õnnestumiste või ebaõnnestumiste ja laps peab seda selgelt tundma. Kindlasti ei tohi väljendada ka suhtumist, justkui laps mingis oma ponnistuses oleks „lootusetu“. See paneb lapse arvama, et ta ongi lootusetu, läbikukkuja.

---
enesetunne.ee > lapsevanem > kasvatus > mõned soovitused ja võimalused eneseanalüüsiks > hirmutamise, ähvardamise ja vägivaidse suhtlemisstiili vältimine

Laps harjub pideva ähvardamisega ning saab aru, et lubadusi ei anta selleks, et neid täita. Last võib küll tagajärgede eest hoiatada, kuid sel juhul peaksid tagajärjed ka saabuma. See tähendab, et antud ähvarduste osas tuleb olla väga tähelepanelik ja mõelda hoolikalt läbi, kas ähvardamine on seda väärt. On selge, et ähvardused stiilis „Kui sa end […]

---
enesetunne.ee > lapsevanem > kasvatus > mõned soovitused ja võimalused eneseanalüüsiks > hoolivus iapse, tema soovide ning vajaduste osas

Laps ei pea kindlasti saama kõike otsustada, kuid alati tuleks lapse soovid ära kuulata ning neile hoolivalt vastata. See näitab lapsele, et ta on oluline ja temaga arvestatakse. Läbirääkimised ja kompromissid kuuluvad elu juurde – selles ei ole midagi halba, kui lapsele mõnikord järeleandmisi tehakse. Küll on seda aga liigne võimukus (nõudlik hääletoon, allumise nõudmine, […]

---
enesetunne.ee > lapsevanem > kasvatus > mõned soovitused ja võimalused eneseanalüüsiks > lapse eripäraga arvestamine

Ei ole meetodid, mis töötab kõigi puhul ühtmoodi. Sama käitumine võib ühe lapse puhul mõjuda motiveerivalt, teise lapse puhul aga demotiveerivalt. Lapsed, kelle vanemad kasvatavad neid lapse eripära arvestades, kogevad oluliselt vähem depressiooni ja ärevusega seotud probleeme. Vanem peab oma last tundma õppima – alles siis suudab ta last mõista ja teda aidata. Seejuures väärib […]

---
enesetunne.ee > lapsevanem > mida vanem oma lapse heaolu tagamiseks veel teha saab? > piisavalt hea iapsevanema omadused > soovitused iugupidavaks konfliktide lahendamiseks

Ole aus – nii teise kui iseenda vastu. Ära püüa manipuleerimise teel oma eesmärki saavutada. Väljenda rahulikult oma tundeid ja mõtteid, et sind mõistetaks – mitte eesmärgiga väljendada oma valu või haavatust. Kui tunned, et ägestud, siis võta aeg maha ja palu võimalust probleemiga hiljem edasi tegeleda. Karjumine, mõnitamine ja ähvardamine ei kuulu eduka konfliktilahenduse […]