enesetunne.ee > sildid > lapse heaolu
---
enesetunne.ee > lapsevanem > mida vanem oma lapse heaolu tagamiseks veel teha saab?

Lapse heaolu algab täiskasvanu rahulolust. Kui vanem on väsinud, kurnatud või masendunud, jätkub tal vähe ressurssi ka lapse vajadustele reageerimiseks. Nii võib tekkida suletud ring, kus lapsed ootavad vanemalt tuge, kuid vanem ei oska või ei suuda last mõista ja toetada. Seega algab lapse heaolu vanema heaolust. See tähendab, et lapsele pühendumise kõrval peab lapsevanem […]