enesetunne.ee > sildid > mis on
---
enesetunne.ee > noor > ärevushäire > mis on ärevushäire?

Kõik inimesed on oma elus kogenud ärevust – närveerimist enne olulist eksamit või kontrolltööd, kartes mingit ebameeldivat uudist jms. Lühiajaline ärevus, mis tekib pingeolukorras, on normaalne keha kaitsereaktsioon, mis suurendab inimese sooritusvõimet. Peale inimesele võõra või ebakindla olukorra möödumist, järgneb tavaliselt rahunemine ja vaimne puhkus. Ärevushäirega on tegemist siis, kui ärevus on tugev, kestab kaua […]

---
enesetunne.ee > noor > depressioon > mis on depressioon?

Depressiooni võib mõista kui püsivat ja pikaajalist emotsionaalset seisundit (vähemalt 2 nädalat), kus valdavaks meeleoluks on kurbus, huvi- ja elurõõmu kadumine ning kurnatus. Kaasneda võivad ka mitmed teised sümptomid ja kaebused:  tujukus, vihahood, pahurus, vaenulikkus, ärritunud olek, rahutus, sagedased tülid teistega, kalduvus nutta, raskused kokkulepetest kinnipidamisel, ükskõiksus teiste suhtes, ükskõiksus õpi- või töötulemuste suhtes, ükskõiksus […]

---
enesetunne.ee > lapsevanem > kiusamine > küberkiusamine > mis on küberkiusamine

Küberkiusamine on kiusamine elektroonilistes suhtlusvahendites (arvuti, telefon jms). Kuna kiusamiseks kasutatav pilt, kommentaar, videoklipp jms on isegi ühekordsel üleslaadimisel kättesaadav internetti kasutatavatele inimestele väga pikka aega, võimaldavad elektroonilised suhtlusvahendid väga järjekindlalt ja püsivalt kiusata.Üks suuremaid erinevusi küberkiusamise ja tavalise kiusamise vahel on see, et kui tavalise kiusamise eest saab koju peitu minna, siis küberkiusamine tuleb […]

---
enesetunne.ee > lapsevanem > kiusamine > mis on kiusamine

Kiusamine on käitumisviis, kus üks või mitu inimest püüab kellelegi teisele haiget teha ja teda end halvasti tundma panna. See on pahatahtlik käitumine, millele on iseloomulik ebavõrdne jõupositsioon ja korduvus (või korduvuse potentsiaal / tõenäosus). Seejuures ei tähenda ebavõrdne jõupositsioon üksnes füüsilist tugevust, vaid võib väljenduda ka muudel viisidel: näiteks populaarsuse, tarkuse, sotsiaalse staatuse või […]