enesetunne.ee > sildid > mõju lapsele
---
enesetunne.ee > lapsevanem > kuidas vanema psüühikahäirest tingitud negatiivset mõju vähendada

Probleemid, mis puudutavad lapsi ja noorukeid on peamiselt sotsiaalset ning psüühilist laadi. See tähendab, et kui lapse juures saab täheldada muutusi nagu kurvameelsus, endasse tõmbumine, agressiivsus, riskikäitumine ja muu selline, tuleks püüda lapsega rääkida, teda toetada ja abi pakkuda. Mida rohkem teab laps haigusest, seda kergemini suudab ta ületada haigusega sageli kaasnevat lootusetuse ja abituse […]

---
enesetunne.ee > lapsevanem > kuidas vanema psüühikahäirest tingitud negatiivset mõju vähendada > kuus soovitust haiguse negatiivse mõju vähendamiseks

Õpi oma haigust mõistma ning sellega paremini toime tulema (lugemine, eneseabi, vajadusel ka ravimid) Ravi ennast – kõige parem viis ennast ja oma last haiguse negatiivse mõju eest kaitsta on haigusest terveks saada Aita lapsel haigust mõista! Räägi talle oma haigusest ja sellest, millist mõju haigus igapäevaelule ja sotsiaalsetele suhetele avaldab Kui rääkida on raske, […]

---
enesetunne.ee > lapsevanem > vanema psüühikahäire ja selle mõju lapsele?

Kodu ülesanne on tagada lapsele turvaline kasvukeskkond – paraku raskendab seda ülesannet vanama(te) või hooldaja(te) psüühikahäire märkimisväärselt. Psüühikahäire(te)ga võib kaasneda erinevaid sümptomid nagu tegevusvõime langus, sotsiaalne pidurdamatus, riskiv või vastutustundetu käitumine, enesetapumõtted, ebanormaalselt ja püsivalt kõrgenenud või alanenud meeleolu. Kuigi tegemist on normaalse ja häirele omaste sümptomitega, mõjutab see paljudel juhtudel vanema emotsionaalset kohalolekut, tema […]

---
enesetunne.ee > spetsialist > kiusamine > kiusamise mõju

Hoolimata sellest, millisel viisil kiusamine aset leiab, teeb kiusamine kiusatavale alati haiget ja paneb teda ennast halvasti tundma. Kiusamise tõttu võib laps/noor muutuda üksildaseks, õnnetuks, hirmunuks, ärevaks. Kiusamine mõjutab tugevasti lapse/noore minapilti ja enesehinnangut, ning võib tuua kaasa probleeme edasises elus. Alljärgnevalt on toodud vaid mõned näited sellest, kuidas kiusamine kiusatavale mõjuda võib: Õppeedukuse langus, […]