enesetunne.ee > sildid > narkootikumid
---
enesetunne.ee > noor > kuidas vaimset tervist hoida? > hoidu alkoholist, tubakast ja teistest narkootilistest ainetest > narkootikumid

Narkootikume on väga erinevaid (ka toime poolest) ja nagu teisedki narkootilised ained, mõjutavad eranditult kõik narkootikumid ajukeemiat ning võivad tekitada püsivaid kahjustusi. On neid, kes peale paari proovimiskorda olulisi muutusi oma tervises ei tähelda, kuid on ka neid, kes haigestuvad püsivalt. Sagedamini esinevad püsivad vaimse tervise häired, mis on vallandunud narkootikumide tarvitamise järel, on ärevushäired, […]

---
enesetunne.ee > spetsialist > kuidas vaimset tervist hoida? > hoidu alkoholist, tubakast ja teistest narkootilistest ainetest > narkootikumid

Narkootikume on väga erinevaid (sealhulgas toime poolest) ja nagu teisedki narkootilised ained, mõjutavad eranditult kõik narkootikumid ajukeemiat ning võivad tekitada püsivaid tervisekahjustusi. On neid, kes peale paari proovimiskorda olulisi muutusi oma tervises ei tähelda, kuid on ka neid, kes haigestuvad kohe ja püsivalt. Piltlikult väljendudes on narkootikumide proovimine ja tarvitamine kui vene rulett – kunagi […]