enesetunne.ee > sildid > noor
---
enesetunne.ee > lapsevanem > mida vanem oma lapse heaolu tagamiseks veel teha saab? > laps ja iapse arengufaasid

Lapse ja tema arengufaaside mõistmiseks tuleb kasuks teemakohaste artiklite ja raamatute lugemine, kust erinevaid nippe ja teadmisi omandada. Hea on tunda inimese arenguteooriaid, mis aitavad lapsega toimuvat paremini mõista ning muutusteks valmis olla. Igale arenguetapile on iseloomulikud omad võlud ja valud. Nende etappide läbimist ja nendest kasvamist peaks lapsevanem saatma mõistva ja toetava tugisambana. Igal […]

---
enesetunne.ee > lapsevanem > kiusamine > küberkiusamine

Mis on küberkiusamine? Küberkiusamise viisid Küberkiusamise mõju kiusatavale ei erine tavalise kiusamise tagajärgedest. Küberkiusamist kogenud inimesed tunnevad teistest sagedamini ärevust, üksindust, depressiivseid tundeid, neil on madalam enesehinnang, nad osalevad vähem töö või kooliga seotud tegevustes ning neil on halvem õppe- või tööalane edukus. Ka küberkiusamine mõjutab kiusatava suhteid, vaimset heaolu ja tervist ning võib rasketel […]

---
enesetunne.ee > lapsevanem > kiusamine > küberkiusamine > kuidas küberkiusamise korral last aidata?

Sageli ei tõtta küberkiusamise all kannataval laps kiusamisjuhtumist vanematele või õpetajatele rääkima. Seda enamasti põhjusel, et ta tunneb häbi või kardab hukkamõistu / karistust (näiteks arvuti kasutamise õiguse äravõtmist vanemate poolt). Küberkiusamisele võib viidata Räägi lapsega Säilita rahu Ole empaatiline ja kinnita lapsele, et sa ei hakka temaga pahandama Kinnita lapsele, et kiusamist ei õigusta […]

---
enesetunne.ee > lapsevanem > kiusamine > küberkiusamine > kuidas küberkiusamise korral last aidata? > pöördu vajadusei spetsialisti poole

Kui näed, et laps on pikemat aega kuidagi rusutud olekuga või õnnetu, suuna ta mõne spetsialisti poole (koolipsühholoog või spetsialist väljaspool kooli). Sageli eelistavad noored väljaspool kooli tegutsevat spetsialisti.  Kui see on nii ka sinu lapse puhul, võid sobivat spetsialisti otsida siit või meie veebilehe spetsialistide sektsioonist.

---
enesetunne.ee > lapsevanem > kiusamine > küberkiusamine > kuidas küberkiusamise korral last aidata? > aruta iapsega, mida edasi teha

Kuid jälgi, et laps oleks lahenduste väljamõtlemise protsessis aktiivne osaleja. Soovita tal: Mitte reageerida solvangutele – see võib kiusajaid vaid innustada Kõik asitõendid kiusamise viisi ja sageduse kohta salvestada Võimalusel kiusaja blokeerida (telefoninumbri keelamine, e-kirjade keelamine, kasutaja blokeerimine) või näiteks oma telefoninumber vahetada. Kui kiusajat ei saa mingil põhjusel blokeerida, saab alati ta kõnedele vastamata […]

---
enesetunne.ee > lapsevanem > kiusamine > küberkiusamine > kuidas küberkiusamise korral last aidata? > piira iigipääsu tehnikale / nutiseadmetele

Laps küll tõenäoliselt ei nõustu sellise meetme vajalikkusega, kuid suure tõenäosusega ei suuda ta vastu panna kiusatusele oma tavapärast veebipõhist tegevust jätkata. Arvuti olgu mõnes ühiselt kasutatavas ruumis (näiteks elutoas) ja lapsel ei tohiks lubada viia sülearvutit oma magamistuppa.  Veebikasutuse piiramiseks võib mobiilse interneti välja lülitada.

---
enesetunne.ee > lapsevanem > kiusamine > küberkiusamine > kuidas küberkiusamise korral last aidata? > oie empaatiline ja kinnita lapsele, et sa ei hakka temaga pahandama

Kuula hoolega, mida laps sulle räägib, ole empaatiline ning väldi hinnanguid. Laps vajab rasketest asjadest rääkides kindlust, et vanem teda toetab ega mõista hukka. Hinnanguid võib laps hukkamõistu või süüdistusena tajuda. Väldi lihtsustatud lahenduste väljapakkumist – laps võib tunda, et sa ei mõista teda.Lapsel võib olla raske kiusamisest rääkida, sest see taaselustab ebameeldivaid mälestusi. Seetõttu […]