enesetunne.ee > sildid > oskused
---
enesetunne.ee > spetsialist > vaimse tervise hoidmiseks vajalikud oskused

Selleks, et igapäeva nõudmiste ja väljakutsetega edukalt toime tulla, on meil vaja mitmeid erinevaid oskuseid. Nendeks oskusteks on näiteks probleemide lahendamise oskus, suhtlemisoskus, enesetunnetamise oskus, emotsioonidega toimetuleku oskus jne. Sotsiaalsed oskused omandatakse jälgimise ja matkimise teel, kuid neid on võimalik õppida ka sihipärase harjutamise kaudu. Lapsed õpivad suhtlema, jälgides ja matkides seda, mis toimub ümbritsevas […]

---
enesetunne.ee > spetsialist > vaimse tervise hoidmiseks vajalikud oskused > vihaga toimetulek

Viha on loomulik emotsioon, mida kogevad aeg-ajalt kõik inimesed. Me saame vihaseks, kui oleme stressis, pettunud või tunneme, et mingi asi on ebaõiglane – ja see on täpselt samamoodi ka noorte puhul. Viha tundmine on sama loomulik, nagu rõõmu ja kurbuse tundmine. Kui viha kogetakse vahetevahel ja sellega suudetakse ennast ja teisi mitte kahjustaval viisil […]

---
enesetunne.ee > spetsialist > vaimse tervise hoidmiseks vajalikud oskused > vihaga toimetulek > kuidas aidata noorel vihaga toime tulla?

Vihaga toimetulekuks on mitmeid erinevaid viise. Võid anda noorele järgnevaid soovitusi, mida teha, kui ta hakkab vihaseks muutuma: Võta aeg maha. Mõtle, mis sind vihale ajab ning kuidas võiksid sellega toime tulla. Isegi tülitsedes ei ole kunagi liiga hilja püüda hingata sügavalt sisse ning võtta aeg maha. Kui sul on tekkinud kellegi teisega tüli, võite […]

---
enesetunne.ee > spetsialist > vaimse tervise hoidmiseks vajalikud oskused > stressiga toimetulek

Kuigi stressi on mitut liiki (positiivne, neutraalne, kahjulik), peame siinkohal silmas kahjulikku stressi, mis tekib erinevate objektiivsete või subjektiivsete nõudmiste mõjul ning häirib inimese kehalist ja psüühilist tasakaalu. Stressis noor võib olla pinges, murelik, ärritunud, kurb, vihane või kogeda mitut ebameeldivat emotsiooni korraga. Iga inimese stressitaluvus ja kogetava stressi põhjused on erinevad ning vahel juhtub […]

---
enesetunne.ee > spetsialist > vaimse tervise hoidmiseks vajalikud oskused > stressiga toimetulek > kuidas aidata noorel stressiga toime tulla?

Räägi noorega stressist. Anna mõista, et stress on osa igapäevaelust ning on täiesti normaalne olla aegajalt stressis. Noor võib arvata, et ta on üksinda oma tunnete ja mõtetega – et keegi ei mõista teda. See võib panna teda end veelgi halvemini tundma. Kui ta mõistab, et paljud inimesed tunnevad end sarnaselt, võib ta tunda kergendust. […]

---
enesetunne.ee > spetsialist > vaimse tervise hoidmiseks vajalikud oskused > enesetunnetamise oskus

Enesetunnetamisoskus on tihedalt seotud enesehinnanguga. Enesehinnang on viis, kuidas inimene näeb iseennast. Adekvaatne enesehinnang võimaldab teha õigeid otsuseid, tunnetada teiste aktsepteerimist ja mõista kaasinimeste tundeid. Seeläbi tekivad noortel eeldused saavutamaks lähedasi ja rahuldust pakkuvaid suhteid nii eakaaslaste kui ka täiskasvanutega. Baasi inimese enesehinnangule annavad suhted esimeste eluaastate kestel vanematega. Suhete põhjal vanematega, mõjutatuna vanemate käitumisest, […]

---
enesetunne.ee > spetsialist > vaimse tervise hoidmiseks vajalikud oskused > enesetunnetamise oskus > kuidas toetada noore positiivset enesehinnangut

Keskendumine positiivsele. Aita koostada noorel nimekiri asjadest, milles ta on hea, mille üle ta iseendas uhke on. Need võivad olla ükskõik millised tegevused, näiteks joonistamine, laulmine, tantsimine, jalgpallimäng jne. Milliseid oskusi omandab ta kergesti? Küsige ka tema lähedastelt, mida nemad tema tugevusteks peavad. Lisage nimekirja ka paar asja, milles ta sooviks tugevam olla ning arutage […]

---
enesetunne.ee > spetsialist > vaimse tervise hoidmiseks vajalikud oskused > probleemide lahendamise oskus

Probleemid ning nende lahendamine on normaalne osa elust. Tihti kulutavad inimesed hulga aega mõeldes probleemi põhjustele (näiteks sellele, kes on süüdi) ning tagajärgede ennustamisele (näiteks, et midagi ei lähe enam paremaks) selle asemel, et mõelda olukorra võimalike lahenduste peale. Tegelikult on iga probleem võimalus millegi uue õppimiseks. On muidugi probleeme, millel ei ole lihtsaid lahendusi. […]

---
enesetunne.ee > spetsialist > vaimse tervise hoidmiseks vajalikud oskused > probleemide lahendamise oskus > tehnikad probleemide lahendamiseks

defineeri probleem. Ole võimalikult konkreetne, kuna üldine probleemikirjeldus viib ka üldiste lahendusteni. Kui mitu erinevat probleemi on omavahel kokku põimunud, proovi need kõik eraldi sõnastada. Siis on nendele lihtsam lahendusi välja töötada. Näiteks võib probleem esialgu tunduda: „ma vihkan koolis käimist“, mis tegelikult koosneb konkreetsetest alaprobleemidest: „ma lähen närvi, kui minu üle klassis naerdakse“, „mulle […]

---
enesetunne.ee > spetsialist > vaimse tervise hoidmiseks vajalikud oskused > tasakaalus mõtlemise oskus

Mõtlemine mõjutab tugevalt meie vaimset tervist – mida negatiivsemalt näeme end ümbritsevat maailma, seda halvemini ennast ka tunneme. Kõik inimesed kogevad aegajalt negatiivseid mõtteid – eriti kui elus toimuvad suuremad muutused, kui ollakse ärevil, õnnetu või stressis. Kui aga keskenduda pikemat aega ainult negatiivsele, mõjutab see otseselt üldist enesetunnet ning võib viia halbade otsuste langetamiseni. […]