enesetunne.ee > sildid > oskused
---
enesetunne.ee > spetsialist > vaimse tervise hoidmiseks vajalikud oskused > tasakaalus mõtlemise oskus > kuidas terviklikult või tasakaalukalt mõelda

Püüa vaadelda olukorda objektiivselt! Kas olukord on tõesti nii halb, kui tundub? Mis on halvim, mis võib juhtuda? Mis on parim, mis võib juhtuda? Mis kõige tõenäolisemalt juhtub? Kas ma saan olukorda ka teise nurga alt vaadata? Kas antud olukorra juures on ka midagi head? Kas see probleem on oluline ka viie aasta pärast? Mida […]

---
enesetunne.ee > spetsialist > vaimse tervise hoidmiseks vajalikud oskused > oskus ennast kehtestada

Enesekehtestamine on oskus teistega suheldes oma vajaduste eest seista, seda teisi solvamata ning agressiivseks muutumata. Ennast kehtestav käitumine võimaldab kaitsta oma õigusi ja personaalset ruumi ilma teise inimese personaalsesse ruumi tungimata ja tema üle domineerimata. Ennast kehtestav inimene on aus ja otsekohene oma mõtete ja tunnete kohapealt. Ennast kehtestav inimene: julgeb ennast väljendada, ükskõik kas […]

---
enesetunne.ee > spetsialist > vaimse tervise hoidmiseks vajalikud oskused > oskus ennast kehtestada > kuidas aidata noorel enesekehtestamise oskust treenida?

Selleks, et aidata noorel enesekehtestamise oskust treenida, tuleb teda suunata käituma ennast kehtestaval viisil. See tähendab talle järgmiste soovituste andmist: väljenda ennast! Kui tekib mõni idee või mõte, tuleb see välja öelda. Näiteks kui tead vastust õpetaja poolt küsitule, tõsta käsi vastamiseks; räägi seltskonnas mida sina arvasid mõne filmi või raamatu kohta. Kuigi esialgu võib […]

---
enesetunne.ee > spetsialist > vaimse tervise hoidmiseks vajalikud oskused > noor ja noore sotsiaalsed osksused

Head sotsiaalsed oskused on suureks abiks igas eluvaldkonnas, ka koolis. Õpilased kes pöörduvad õpetaja poole sobival viisil, püüavad tunnis küsimustele vastuseid leida, naeratavad ning on koostööks valmis, saavad tihti õpetaja poolt enam positiivset tähelepanu ning tulevad paremini ka akadeemiliselt toime. Kehvad sotsiaalsed oskused aga võivad kaasa tuua nooruki isoleerituse või tõrjutuse/kiusamise, kuivõrd tema käitumist peetakse […]