enesetunne.ee > sildid > probleem
---
enesetunne.ee > noor > kuidas aru saada, et mul võib olla vaimse tervise probleem?

Esineb üsna erinevaid vaimse tervise probleeme. Mõnede vaimse tervise probleemide mõju toimetulekule on vähene või mõõdukas, kuid mõned vaimse tervise probleemid raskendavad oluliselt igapäevaeluga toimetulekut. Kui mõni lähedane tunneb muret sinu mõtlemise viisi, tunnete või käitumise pärast, tuleks sellesse täie tõsidusega suhtuda. Sageli märkavad meid ümbritsevad inimesed meiega toimunud muutusi enne, kui me ise oleme […]

---
enesetunne.ee > noor > kuidas aru saada, et mul võib olla vaimse tervise probleem? > märgid, mis viitavad vaimse tervise probleemidele

huvikaotus varem meeldinud tegevuste vastu, apaatia toimetuleku ebatavaline langus (koolis, tööl, spordist loobumine, raskused tavapäraste ülesannete täitmisel) ekstreemsed või kiired meeleolukõikumised soov endale või teistele viga teha; enesevigastamine (nt lõikumine, terava esemega kraapimine või torkamine jms) muutused söömisharjumustes või söögiisus raskused uinumisel, liigvarane ärkamine või katkendlik uni suurenenud ärevus või rahutus, mõnikord koos paanikahoogudega pidev […]

---
enesetunne.ee > noor > mis põhjustab vaimse tervise probleeme?

Vaimse tervise probleemide põhjuste kohta ei teata veel kõike ja alati ei osata öelda, miks need tekivad. Vaimse tervise häiretel ei ole üht ja konkreetset põhjust – leida võib geneetilisi, neurobioloogilisi ja psühholoogilisi ning sotsiaalseid tegureid, mis võivad olla omavahel ka kombineeritud. Neorobioloogilised tegurid Geneetilised tegurid Psühholoogilised tegurid Sotsiaalsed tegurid

---
enesetunne.ee > lapsevanem > lastel ja noortel sagedamini esinevad vaimse tervise häired > ärevushäire > kuidas aidata ärevushäirega last või noorukit? > õpeta lapsele probleemilahendusoskusi

Õpeta lapsele, kuidas oma murede ja probleemidega toime tulla: aita tal probleemi sõnastada, „ajurünnakut“ (kõikvõimalike lahenduste ja lahendusest lähtuvate tagajärgede mõtlemine / kirjapanek) teha ja parimat võimalikku lahendust välja valida. Hoidu aga liiga rutakast sekkumisest. Anna lapsele kõigepealt piisavalt aega selleks, et oma negatiivseid tundeid väljendada, kuula teda tähelepanelikult ning aktsepteeri tema tundeid. Alles seejärel […]

---
enesetunne.ee > lapsevanem > mis võib viidata lapse vaimse tervise probleemile

Lapse vaimse tervise probleemi ei pruugi olla sugugi lihtne märgata. Liigagi tihti jäävad vaimse tervise probleemide all kannatavad lapsed ilma vajaliku abita. Ühelt poolt on lastel sageli raske oma muutunud enesetunnet kirjeldada ja vaimse tervise probleemidega seostada. Teiselt poolt võib abini jõudmist takistada lapsevanema(te) vähene teadlikkus vaimse tervise probleemide ohumärkidest. Küllalt tihti juhtub sedagi, et […]

---
enesetunne.ee > lapsevanem > mis võib viidata lapse vaimse tervise probleemile > näitajad konsulteerimise vajadusest > koolieas lapsed ja noored

Sageli ei pööra tähelepanu detailidele või teeb hooletusvigu Sageli on raskustes tähelepanu säilitamisel mängu või ülesande juures Sageli ei näi kuulvat otsest pöörduvat kõnet Sageli ei järgi juhendamist, ei suuda lõpetada oma töid Sageli on raskustes oma ülesannete ja tegevuste organiseerimisel Sageli väldib või keeldub ülesannetest, mis nõuavad kestvat vaimset pinget Sageli kaotab vajalikke asju […]

---
enesetunne.ee > lapsevanem > mis võib viidata lapse vaimse tervise probleemile > näitajad konsulteerimise vajadusest > kooli-eelses ja nooremas koolieas lapsed

(sõltuvalt arengutasemest): Ei reageeri helidele/häältele Lapsega rääkides pole võimalik saavutada silmsidet Lapse kõne on raskesti mõistetav, kõne areng seiskub või selles on halvenemise märke Kui kolmeaastase lapse kõne on raskesti mõistetav Laps kasutab vaid üksikuid tegu-, omadus- ja määrsõnu; laps ei kasuta mitmust; ei moodusta lihtsaid lauseid Kui nelja-aastane laps ei suuda lauset alustada ja […]

---
enesetunne.ee > lapsevanem > mis võib viidata lapse vaimse tervise probleemile > mille suhtes tähelepanelik olla?

Muutused meeleolus. Püüa märgata, kas laps on vähemalt viimase kahe nädala jooksul olnud kurb või eemaletõmbunud või kas tal esineb meeleolukõikumisi, mis põhjustavad konflikte kodus või koolis. Muutused käitumises. Püüa märgata, kas lapse käitumises või isiksuses on toimunud drastilisi muutusi, kas ta on hakanud puuduma koolist, satub ohtlikesse olukordasse, kaklustesse või väljendab soovi teistele haiget […]

---
enesetunne.ee > spetsialist > mis võib viidata lapse vaimse tervise probleemile?

Lapse vaimse tervise probleemi ei pruugi olla sugugi lihtne märgata. Liigagi tihti jäävad vaimse tervise probleemide all kannatavad lapsed ilma vajaliku abita. Ühelt poolt on lastel sageli raske oma muutunud enesetunnet kirjeldada ja vaimse tervise probleemidega seostada. Teiselt poolt võib abini jõudmist takistada lapsevanema(te) ja noortega kokku puutuvate spetsialistide vähene teadlikkus vaimse tervise probleemide ohumärkidest. […]