enesetunne.ee > sildid > professionaalne abi
---
enesetunne.ee > noor > bipolaarne meeleoluhäire > professionaalne abi

Bipolaarne meeleoluhäire on seisund, mis kipub ilma ravita hullemaks minema. Ära oota abi otsimisega! Ravimata bipolaarne meeleoluhäire võib tugevalt kahjustada sinu karjääri, suhteid ja tervist. Võimalikult kiire professionaali sekkumine aitab negatiivseid tagajärgi ära hoida. Paralleelselt sulle määratud raviga kasuta eespool tutvustatud eneseabivõtteid, ümbritse end usaldusväärsete inimestega, pea silmas tervisliku elustiili ja jälgi oma meeleolusid.

---
enesetunne.ee > noor > ärevushäire > millal otsida professionaalset abi?

Kuigi eneseabivõtted võivad ärevuse korral olla väga efektiivsed, on mõnel juhul vajalik otsida professionaalset abi. Otsi proffestionaalset abi kui: ärevus / hirmud on püsinud pikemat aega, on raskesti kontrollitavad ega tundu vähenevat hoolimata eneseabivõtete kasutamisest ei tundu ärevus vähenevat ärevus / hirmud ei lase sul elada normaalset elu hakkad vältima olulisi tegevusi Kui koged palju […]

---
enesetunne.ee > noor > depressioon > kuidas end ise depressiooni korral aidata? > professionaalne abi

Professionaalse abi saamiseks võid küsida nõu oma perearstilt või pöörduda lähimasse psühhiaatriakliinikusse, mis tegutsevad suuremate haiglate ja kliinikute juures eraldi osakondadena. Psühhiaatriakliinikutes on valveõed ja -arstid, kes erakorralisi abivajajaid vastu võtavad. Samuti võid endale sobivat spetsialisti otsida siit või pöörduda esmaseks konsultatsiooniks lahendus.net nõustajate poole.

---
enesetunne.ee > lapsevanem > kiusamine > küberkiusamine > kuidas küberkiusamise korral last aidata? > pöördu vajadusei spetsialisti poole

Kui näed, et laps on pikemat aega kuidagi rusutud olekuga või õnnetu, suuna ta mõne spetsialisti poole (koolipsühholoog või spetsialist väljaspool kooli). Sageli eelistavad noored väljaspool kooli tegutsevat spetsialisti.  Kui see on nii ka sinu lapse puhul, võid sobivat spetsialisti otsida siit või meie veebilehe spetsialistide sektsioonist.

---
enesetunne.ee > lapsevanem > kiusamine > mida teha kui laps on kiusaja? > pöördu vajadusei spetsialisti poole

Kui sa ei tea, mida edasi teha või kuidas oma last aidata, pöördu spetsialisti poole (koolipsühholoog, spetsialist väljaspoolt kooli). Sellest saab kasu nii sinu laps kui ka need, keda ta kiusab. Pea meeles, et abi küsimine ei ole häbiasi, küll aga on häbiasi kiusamise ignoreerimine. Kui laps eelistab spetsialisti leidmist väljaspoolt kooli, võid spetsialisti otsida […]

---
enesetunne.ee > lapsevanem > kiusamine > kuidas aidata last, keda kiusatakse? > pöörduge vajadusel spetsialisti poole

Kui tunned, et ei oska rohkem midagi teha või last kuidagi aidata, pöördu spetsialisti poole (koolipsühholoog või spetsialist väljaspool kooli). Sageli eelistavad noored pöörduda pigem väljaspool kooli tegutseva spetsialisti poole.  Koolis töötavat spetsialisti on mõnel noorel raskem usaldada – ta võib karta, et tema muresid arutatakse muu koolipersonaliga. Paraku võib mõne pedagoogi ebapädev probleemi käsitlemine […]

---
enesetunne.ee > lapsevanem > lastel ja noortel sagedamini esinevad vaimse tervise häired > depressioon > kuidas lapsevanem depressioonis noort aidata saab? > pane kinni aeg perearsti vastuvõtule

Ole valmis kirjeldama sümptomeid, sümptomite ajalist kestust ning nende mõju lapse igapäevaelule. Kui teie lähisugulaste hulgas on samuti esinenud depressiooni, informeeri sellest ka perearsti. Perearst hindab lapse tervislikku seisundit, et välistada mõne kehalise haiguse olemasolu. Kui perearst kirjeldatud sümptomitele mõnest kehalisest haigusest tulenevat põhjust ei leia, võiks eriti laste ja noorte puhul pöörduda vaimse tervise […]

---
enesetunne.ee > spetsialist > kiusamine > kuidas aidata last, keda kiusatakse? > spetsialisti juurde suunamine

Kui sa tunned, et ei oska (rohkem) midagi teha, julgusta last/noort spetsialisti poole pöörduma (koolipsühholoog või spetsialist väljaspool kooli). Sageli eelistavad noored pöörduda pigem väljaspool kooli tegutseva spetsialisti poole. Koolis töötavat spetsialisti on mõnel noorel raskem usaldada – ta võib karta, et tema muresid arutatakse muu koolipersonaliga (võibolla on spetsialisti valimisel abiks käesoleva veebilehe spetsialistide […]

---
enesetunne.ee > spetsialist > lastel ja noortel sagedamini esinevad vaimse tervise häired > bipolaarne meeleoluhäire > kuidas aidata bipolaarse meeleoluhäirega last või noort? > professionaalne abi

Professionaalne abi on kasuks mistahes häire korral, kuid bipolaarse meeleoluhäire puhul on professionaalne abi esmatähtis. Kuigi tervisliku elustiili ja oma eristustega arvestamisega saab meeleolu stabiliseerimiseks palju ära teha, on ka medikamentoosne ravi reeglina vajalik. Kui laps või noor ei ole spetsialisti poole pöördunud, räägi selle vajalikkusest tema enda ja tema vanematega.