enesetunne.ee > sildid > räägi
---
enesetunne.ee > lapsevanem > kiusamine > küberkiusamine > kuidas küberkiusamise korral last aidata? > aruta iapsega, mida edasi teha

Kuid jälgi, et laps oleks lahenduste väljamõtlemise protsessis aktiivne osaleja. Soovita tal: Mitte reageerida solvangutele – see võib kiusajaid vaid innustada Kõik asitõendid kiusamise viisi ja sageduse kohta salvestada Võimalusel kiusaja blokeerida (telefoninumbri keelamine, e-kirjade keelamine, kasutaja blokeerimine) või näiteks oma telefoninumber vahetada. Kui kiusajat ei saa mingil põhjusel blokeerida, saab alati ta kõnedele vastamata […]

---
enesetunne.ee > lapsevanem > kiusamine > küberkiusamine > kuidas küberkiusamise korral last aidata? > räägi iapsega

Planeeri vestlus ette. Küsi, kuidas tal läheb ja kuidas laps ennast tunneb. Kuula last tähelepanelikult ning ära kiirusta uue teema juurde liikumisega ega survesta last vastamisega tagant. Lapsel võib olla raske sõnu leida ning oma emotsioonide ja valusate kogemustega toime tulla. Vaikus võib soodustada probleemi tuumani jõudmist. Kinnita lapsele, et hoolid temast väga ja oled […]

---
enesetunne.ee > lapsevanem > kiusamine > mida teha kui laps on kiusaja? > räägi iapsega rahulikult

Planeeri vestlus ette ja kuula last tähelepanelikult.  Kuigi sa võid kogeda tugevaid emotsioone, püüa jääda rahulikuks. Hukkamõist ja süüdistused ei vii kuigi kaugele. Küll aga peab laps saama selge sõnumi kiusamise lubamatuse kohta. Arutle lapsega rahulikult tekkinud olukorra üle ning püüa mõista, kuidas ta end tunneb ja olukorda mõistab.Las laps räägib oma sõnadega juhtunust.  Kui […]

---
enesetunne.ee > lapsevanem > kiusamine > kuidas aidata last, keda kiusatakse? > aruta iapsega, mida edasi teha

Kuid jälgi, et laps ei jääks seejuures passiivsesse kuulajarolli, keda sina soovitustega üle külvad. Lahendused peavad olema realistlikud, mis tähendab, et neid peab pakkuma laps ise. Sina lapsevanemana saad ettevaatlikult oma seisukohti väljendada ja vajadusel pisut suunata.Kui pead vajalikuks kiusamisjuhtumist kellegi informeerimist, siis põhjenda seda lapsele ning sõlmige kokkulepe. Ilma lapse nõusolekuta ei tohi kiusamisest […]

---
enesetunne.ee > lapsevanem > kiusamine > kuidas aidata last, keda kiusatakse? > ole empaatiline ja kinnita lapsele, et sa ei hakka temaga pahandama

Kuula hoolega, mida laps sulle räägib, ole empaatiline ning väldi hinnanguid. Laps vajab rasketest asjadest rääkides kindlust, et vanem teda toetab ega mõista hukka. Hinnanguid võib laps hukkamõistu või süüdistusena tajuda. Väldi lihtsustatud lahenduste väljapakkumist – laps võib tunda, et sa ei mõista teda.Lapsel võib olla raske kiusamisest rääkida, sest see taaselustab ebameeldivaid mälestusi. Seetõttu […]

---
enesetunne.ee > lapsevanem > kiusamine > kuidas aidata last, keda kiusatakse? > räägi lapsega

Planeeri vestlus ette. Küsi, kuidas tal läheb ja kuidas laps ennast tunneb. Kuula last tähelepanelikult, ära survesta teda vastamisega tagant ega kiirusta uue teema juurde liikumisega. Lapsel võib olla raske sõnu leida ning oma emotsioonide ja valusate kogemustega toime tulla. Vaikus võib soodustada probleemi tuumani jõudmist. Kinnita lapsele, et hoolid temast väga ja oled ta […]

---
enesetunne.ee > lapsevanem > lastel ja noortel sagedamini esinevad vaimse tervise häired > enesetapumõtted > kuidas aidata enesetapumõtetega noort? > mida lapse heaks peale kriisisekkumise (vajadusel) veel teha > küsi, kuidas saad aidata

Ära anna nõu kui laps seda ei palu (noortele üldiselt ei meeldi see). Kui ta soovib nõuandeid, siis ta küsib. Küll aga saad oma valmisolekut aidata selgelt väljendada („Kas ma saan kuidagi sind aidata? Kui tahad rääkida, minuga midagi arutada või millegi osas nõu küsida, siis tea, et olen olemas!“)