enesetunne.ee > sildid > räägi
---
enesetunne.ee > lapsevanem > lastel ja noortel sagedamini esinevad vaimse tervise häired > enesetapumõtted > kuidas aidata enesetapumõtetega noort? > mida lapse heaks peale kriisisekkumise (vajadusel) veel teha > sisenda lootust

Võid öelda midagi stiilis „ olukord läheb kergemaks“ või „olen sinu kõrval ja aitan sul selle raske aja vastu pidada“. Kui laps on varem edukalt raskusi ületanud, tuleta talle neid kordi meelde. Räägi lapsele tema tugevustest, mis teda seejuures aitavad.

---
enesetunne.ee > lapsevanem > lastel ja noortel sagedamini esinevad vaimse tervise häired > enesetapumõtted > kuidas aidata enesetapumõtetega noort? > mida lapse heaks peale kriisisekkumise (vajadusel) veel teha > kuula oma last, aktsepteeri tema tundeid ning ole empaatiline

Kui laps jagab sinuga oma tundeid, anna mõista, et oled teda kuulnud ja mõistad teda („ma ei teadnud, et ennast nii halvasti oled tundnud“, „mul on hea meel, et minuga oma tundeid jagad“). Oluline on lapse tunnete aktspeteerimine („see on kindlasti raske“), mis tähendab, et lapse tundeid ei tohi alavääristada ega pisendada. Mida mitte öelda: […]

---
enesetunne.ee > lapsevanem > lastel ja noortel sagedamini esinevad vaimse tervise häired > enesetapumõtted > kuidas aidata enesetapumõtetega noort? > soovitusi rääkimiseks

Tee sujuvalt algust: küsi, kuidas laps end tunneb Kuula, mis lapsel öelda on: see annab talle võimaluse ka su küsimusele vastata. Ära karda vaikust ja pause – vaikus on mõnikord väga informatiivne ning annab võimaluse sõnu seada. Väljenda oma muret („ Armastan sind ja olen mures, sest..“) Ole empaatiline („Mulle tundub, et sul on viimasel […]

---
enesetunne.ee > lapsevanem > lastel ja noortel sagedamini esinevad vaimse tervise häired > tahtlik enesevigastamine > kuidas ennast tahtlikult vigastavat noort aidata? > proovi lapsega rääkida ja teda mõista

Kui laps soovib rääkida, kuula teda hoolega – kuid ära sunni teda vägisi rääkima. Kui laps rääkida ei taha, paku talle võimalust kirjutada sulle kiri või julgusta teda otsima professionaalset abi (esmase kontaktina sobivad hästi veebipõhised keskkonnad lahendus.net või lapsemure.ee, kuid võite koos leida sobiva spetsialisti ka meie veebilehe spetsialistide sektsioonist). Lapsega rääkides väldi: ennatlike […]

---
enesetunne.ee > lapsevanem > lastel ja noortel sagedamini esinevad vaimse tervise häired > sõltuvushäire > kuidas aidata sõltuvusprobleemiga iast > soovitused rääkimiseks

Uuri võimalikult palju lapse sõltuvusprobleemi ja ravi kohta. Tutvu olemasolevate materjalidega ja konsulteeri vajadusel mõne spetsialistiga. Püüa jääda rahulikuks ning hoidu lapse süüdistamisest ja tema ähvardamisest. Püüa „loengu pidamise“ asemel tekitada dialoogi. Etteheited ja ähvardamine ei lahenda midagi – see võib probleemiga tegelemist vaid pärssida. Leia vestlemiseks aeg, kus teid ei segata. Ära alusta vestlust, […]

---
enesetunne.ee > lapsevanem > lastel ja noortel sagedamini esinevad vaimse tervise häired > söömishäire > kuidas aidata söömishäirega last või noorukit? > mille suhtes tähelepanelik olla, kuidas söömishäireid ennetada > räägi lapsele trikkidest, mida meedia kasutab

Fotod kuulsatest inimestest ja modellidest võivad noores inimeses tekitada ebarealistlikke soove. Räägi lapsele, et kõikides ajakirjades ja reklaamides on müügihuvi silmas pidades pildid töödeldud. Selgita, et meediakajastustesse ja erinevate kasumit taotlevate ettevõtete motiividesse tuleb suhtuda kriitiliselt: paljude kaalulangetamistoodete turustamisele spetsialiseerunud ettevõtete huvi on, et inimesed end oma keha suhtes halvasti tunneksid. Räägi lapsele trikkidest, mida […]

---
enesetunne.ee > lapsevanem > lastel ja noortel sagedamini esinevad vaimse tervise häired > söömishäire > kuidas aidata söömishäirega last või noorukit? > soovitused rääkimiseks

Uuri eelnevalt söömishäire kohta võimalikult palju – see aitab sul mõista, millega tegu. Ühtlasi mõtle välja, kuidas lapsega rääkida, mida öelda. Jää rahulikuks! Ära süüdista ega mõista kohut ning väldi ähvardamist ja hirmutamist. Pea meeles, et söömishäire viitab valusatele emotsioonidele ja tugevale stressile –  ebaterve söömiskäitumise kaudu püüab laps valu, stressi või enesevihkamisega toime tulla. […]

---
enesetunne.ee > lapsevanem > lastel ja noortel sagedamini esinevad vaimse tervise häired > ärevushäire > kuidas aidata ärevushäirega last või noorukit? > paku lapsele võimalusi oma tunnetest rääkimiseks

Oma tunnetest rääkimine võib olla väga kergendav – paraku ei oska lapsed seda aga sageli teha, kui neilt selle kohta otse küsida. Selgita lapsele, et kõik inimesed kogevad erinevaid emotsioone ning erinevate emotsioonide (sealhulgas negatiivsete) kogemises pole midagi halba. Kuula last tähelepanelikult ning märka ka mitteverbaalseid emotsioonide väljendusi. Aktsepteeri kõiki lapse tundeid ning peegelda neid […]

---
enesetunne.ee > lapsevanem > lastel ja noortel sagedamini esinevad vaimse tervise häired > depressioon > kuidas lapsevanem depressioonis noort aidata saab? > soovitused probleemist rääkimiseks

Väljenda oma muret armastaval ja hinnanguvabal viisil. Räägi talle, milliseid probleeme oled märganud ning selgita, miks see sulle muret teeb. Julgusta noort end avama – rääkima, mida ta tunneb ja läbi elab. Ole paindlik, kuid järjekindel. Noor võib olla esialgu tõrges end avama, ta võib häbeneda oma probleemi või abi otsimist, karta vääritimõistmist. Sageli on […]