enesetunne.ee > sildid > reeglid
---
enesetunne.ee > lapsevanem > kasvatus > mõned soovitused ja võimalused eneseanalüüsiks > hirmutamise, ähvardamise ja vägivaidse suhtlemisstiili vältimine

Laps harjub pideva ähvardamisega ning saab aru, et lubadusi ei anta selleks, et neid täita. Last võib küll tagajärgede eest hoiatada, kuid sel juhul peaksid tagajärjed ka saabuma. See tähendab, et antud ähvarduste osas tuleb olla väga tähelepanelik ja mõelda hoolikalt läbi, kas ähvardamine on seda väärt. On selge, et ähvardused stiilis „Kui sa end […]

---
enesetunne.ee > lapsevanem > kiusamine > küberkiusamine > kuidas küberkiusamise korral last aidata? > piira iigipääsu tehnikale / nutiseadmetele

Laps küll tõenäoliselt ei nõustu sellise meetme vajalikkusega, kuid suure tõenäosusega ei suuda ta vastu panna kiusatusele oma tavapärast veebipõhist tegevust jätkata. Arvuti olgu mõnes ühiselt kasutatavas ruumis (näiteks elutoas) ja lapsel ei tohiks lubada viia sülearvutit oma magamistuppa.  Veebikasutuse piiramiseks võib mobiilse interneti välja lülitada.

---
enesetunne.ee > lapsevanem > kiusamine > mida teha kui laps on kiusaja? > pane paika piirid

Selgita lapsele, et kui kiusamine jätkub, siis järgnevad tagajärjed. Tagajärjed peavad olema lapsele hästi teada ja kui kiusamine peaks korduma, peavad tagajärjed ka tegelikult saabuma. Seetõttu tuleb hoolikalt läbi mõelda, millised reeglid kehtestatakse (et need oleksid realistlikult – ähvardus nagu „ siis sa ei tohi enam kunagi oma sõpradega välja minna“ suure tõenäosusega ei realiseeru […]

---
enesetunne.ee > lapsevanem > lastel ja noortel sagedamini esinevad vaimse tervise häired > sõltuvushäire > kuidas aidata sõltuvusprobleemiga iast > kehtesta selged reeglid

Sõltuvushäirega noor vajab kindlate reeglitega keskkonda. Kodused reeglid peavad olema kõigile teada, üles kirjutatud ja tõepoolest kehtima. See aga tähendab, et reeglite rikkumisele peavad järgnema reaalsed tagajärjed. Ka tagajärjed peavad olema selged ja kõigile teada. Kodused reeglid peavad kindlasti reguleerima sõltuvuskäitumist (internetisõltuvuse puhul näiteks maksimaalne lubatud aeg päeva jooksul arvutis viibida; mõnuainest tingitud sõltuvushäire puhul […]