enesetunne.ee > sildid > rutiin
---
enesetunne.ee > noor > bipolaarne meeleoluhäire > eneseabi bipolaarse meeleoluhäire korral > loo endale rutiin

Elustiilivalikutel, magamis- , söömis- ja sportimisharjumustel on märkimisväärne mõju sinu meeleoludele. On mitmeid viise, kuidas oma igapäevaelu korraldada nii, et meeleolukõikumisi eemal hoida. Loo endale rutiin. Koosta endale päevakava ja pea sellest kinni. Kindlad kellajad magamaminekuks, söömiseks, teistega suhtlemiseks, sportimiseks, töötamiseks ja lõõgastumiseks aitavad meeleolukõikumisi eemal hoida. Tegele regulaarselt spordiga. Füüsilisel aktiivsusel on meeleolule positiivne […]

---
enesetunne.ee > lapsevanem > lastel ja noortel sagedamini esinevad vaimse tervise häired > bipolaarne meeleoluhäire > kuidas aidata bipolaarse meeleoluhäirega last või noorukit? > koosta kriisipiaan

Mõnikord võib bipolaarse meeloluhäirega noor muutuda agressiivseks või suitsidaalseks. Tehke lapsega koostööd (kui tema arengutase seda võimaldab) ning pange paika tegevusplaan juhuks, kui nii peaks minema. Mõelge aegsasti, millisesse raviasutusse võiks vajadusel pöörduda ning viige end kurssi sealsete reeglitega. Pea meeles, et kui kriisiolukord peaks tekkima, tuleb kõik ohtlikud esemed (näiteks noad, ravimid) hoida lapse […]

---
enesetunne.ee > lapsevanem > lastel ja noortel sagedamini esinevad vaimse tervise häired > bipolaarne meeleoluhäire > kuidas aidata bipolaarse meeleoluhäirega last või noorukit? > hoia kinni igapäevasest rutiinist

Nagu täiskasvanud, on ka bipolaarse meeleoluhäirega lapsed üsna tundlikud päevakava muutuste osas. Bipolaarse meeleoluhäirega lastel peaks olema kindel ning ette teada päevakava koos tegevustega, mis ei ole liialt tormakad ega nõua ka liigset paigalistumist. Seda tasub eriti silmas pidada nädalavahetustel, pühadel ja puhkuste perioodil. Hästi sobivad päevakavasse lõõgastavad tegevused, mis aitavad stressirohkeid ja raskemaid perioode […]

---
enesetunne.ee > lapsevanem > lastel ja noortel sagedamini esinevad vaimse tervise häired > ärevushäire > kuidas aidata ärevushäirega last või noorukit? > päevadel olgu selge rutiin, struktuur

Tegevuste prognoositavus ja rutiin vähendab ärevust. Ärevushäirega laps ei tule spontaanse ja organiseerimata elukorraldusega kõige paremini toime. Samuti suurendab prognoositavus ja rutiin subjektiivset kontrollitunnet, mis on ärevushäire korral väga oluline.Ühtlasi hoolitse selle eest, et lapse baasvajadused oleksid rahuldatud – eriti tähtis on vältida üleväsimust ja nälga. Rutiinsed rahulikud tegevused (näiteks vanniskäik, lugemine, vestlemine) aitavad lapsel […]

---
enesetunne.ee > lapsevanem > lastel ja noortel sagedamini esinevad vaimse tervise häired > aktiivsus-tähelepanuhäire (ath) > kuidas iapsevanemana lapse ath diagnoosiga toime tulla? > sea sisse kindel päevakava ning hoia sellest kinni

ATH diagnoosiga lapsed suudavad suurema tõenäosusega oma ülesandeid täita kui ülesanded ilmnevad tuttava ehk teada mudeli järgi ning ülesandeid tuleb täita teada kohas. Selleks tuleb luua ja säilitada kindlat päevakava, et laps teaks mida oodata ja mida temalt oodatakse. Sea sisse kindel rutiin. On oluline, et kõige jaoks oleks kindel aeg ja koht. See tähendab […]