enesetunne.ee > sildid > sõltuvushäire
---
enesetunne.ee > lapsevanem > lastel ja noortel sagedamini esinevad vaimse tervise häired > sõltuvushäire

Sõltuvushäire on kehaliste, käitumuslike ja tunnetuslike avaldumisvormide kogum, mille korral mingi aine (narkootikumid, tubakas, alkohol, ravimid) või tegevus (kasiinos käimine, internetis surfamine jm) muutub inimese elus asendamatuks või esmatähtsaks. Sõltuvushäire olemus Sõltuvushäirele võib viidata Ainus viis sõltuvhäire vältimiseks on sõltuvust tekitavate ainete vältimine! Uimastisõltuvuse korral on tegemist rühma eluaegsete haigustega, mida ravib vaid täielik karskus! […]

---
enesetunne.ee > lapsevanem > lastel ja noortel sagedamini esinevad vaimse tervise häired > sõltuvushäire > kuidas aidata sõltuvusprobleemiga iast

Sõltuvusse võidakse jääda väga erinevatest ainetest ja tegevustest, mistõttu on üheseid käitumisjuhiseid raske pakkuda. Samuti häirivad erinevad sõltuvused ja häire sügavus erineval määral toimetulekut ja ühiskonnaelus osalemist – kui mõne sõltuvuse puhul võib aidata vaid lapse enda meelekindlusest (näiteks suitsetamine), siis teise sõltuvuse puhul võib olla vajalik institutsionaalne rehabilitatsioon. Peaagu kõikidel sõltlastel esineb kirglik eitusperiood, […]

---
enesetunne.ee > lapsevanem > lastel ja noortel sagedamini esinevad vaimse tervise häired > sõltuvushäire > kuidas aidata sõltuvusprobleemiga iast > ära võta liigselt vastutust oma lapse elu eest

Sõltuvusprobleemidega kaasnevad sageli probleemid ka koolis. Varem sõltuvuskäitumisega sisustatud ajaga ei osata enam midagi peale hakata. Lapsevanem saab siin olla toeks, kuid ei tohi lapse eest elama hakata. Nende probleemidega peab noor ise toime tulema. Valmis lahenduste pakkumise asemel (mida noored sageli iseenesest vihkavad) ärgita last ennast lahendusi otsima ( näiteks: „Kuidas sa plaanid tegutseda, […]

---
enesetunne.ee > lapsevanem > lastel ja noortel sagedamini esinevad vaimse tervise häired > sõltuvushäire > kuidas aidata sõltuvusprobleemiga iast > ole valmis tagasilangusteks

Sõltuvushäirete puhul esineb sageli tagasilanguseid. Püüa sellest mitte lootust kaotada – mida rohkem katseid tehakse, seda suurem on tõenäosus, et järgmisel korral õnnestub. Ühtlasi tasub meeles pidada, et teismeeas kujunenud sõltuvusest võib olla isegi keerulisem vabaneda kui täiskasvanueas tekkinud sõltuvusest, sest eakaaslaste surve on noorte puhul tugevam (mis mängib näiteks uimastisõltuvuse puhul väga tähtsat rolli).

---
enesetunne.ee > lapsevanem > lastel ja noortel sagedamini esinevad vaimse tervise häired > sõltuvushäire > kuidas aidata sõltuvusprobleemiga iast > õpi tundma faktoreid, mis sõituvushäiret soodustavad ja selle vastu töötavad

Nii nagu teistel vaimse tervise häiretel, on ka sõltuvushäirel mitmeid erinevaid faktoreid, mis seda soodustavad või takistavad (riski- ja kaitsefaktorid). Püüa hinnata lapse keskkonda – mis tema häiret soodustab ning mis aitab sellest välja tulla. See tähendab seda, et vajalik võib olla peresiseseid harjumusi korrigeerida, lapse sõprade harjumustest rääkida, kooli vahetada ja mõnel juhul isegi […]

---
enesetunne.ee > lapsevanem > lastel ja noortel sagedamini esinevad vaimse tervise häired > sõltuvushäire > kuidas aidata sõltuvusprobleemiga iast > kehtesta selged reeglid

Sõltuvushäirega noor vajab kindlate reeglitega keskkonda. Kodused reeglid peavad olema kõigile teada, üles kirjutatud ja tõepoolest kehtima. See aga tähendab, et reeglite rikkumisele peavad järgnema reaalsed tagajärjed. Ka tagajärjed peavad olema selged ja kõigile teada. Kodused reeglid peavad kindlasti reguleerima sõltuvuskäitumist (internetisõltuvuse puhul näiteks maksimaalne lubatud aeg päeva jooksul arvutis viibida; mõnuainest tingitud sõltuvushäire puhul […]

---
enesetunne.ee > lapsevanem > lastel ja noortel sagedamini esinevad vaimse tervise häired > sõltuvushäire > kuidas aidata sõltuvusprobleemiga iast > soovitused rääkimiseks

Uuri võimalikult palju lapse sõltuvusprobleemi ja ravi kohta. Tutvu olemasolevate materjalidega ja konsulteeri vajadusel mõne spetsialistiga. Püüa jääda rahulikuks ning hoidu lapse süüdistamisest ja tema ähvardamisest. Püüa „loengu pidamise“ asemel tekitada dialoogi. Etteheited ja ähvardamine ei lahenda midagi – see võib probleemiga tegelemist vaid pärssida. Leia vestlemiseks aeg, kus teid ei segata. Ära alusta vestlust, […]

---
enesetunne.ee > lapsevanem > lastel ja noortel sagedamini esinevad vaimse tervise häired > sõltuvushäire > sõltuvushäirele võib viidata

Mingi aine regulaarne/igapäevane kasutamine (või regulaarne hõivatus mingi tegevusega, mis ei peaks inimese elus nii tähtsat rolli etendama) Elu keerleb ümber aine / tegevuse (sage mõtlemine aine tarvitamise / tegevuse sooritamise ning aine hankimise / tegevuse sooritamiseks vajalike tingimuste peale) Aine / tegevuse peale kulutatakse märkimisväärne kogus raha Kohustuste hooletussejätmine koolis, tööl või kodus Probleemid […]

---
enesetunne.ee > lapsevanem > lastel ja noortel sagedamini esinevad vaimse tervise häired > sõltuvushäire > sõltuvushäire olemus

Sõltuvushäire all kannataval inimesel on soov (tihti tugev ja vastupandamatu) mingit ainet tarvitada või tegevust sooritada. Sageli püütakse oma sõltuvust varjata (aine tarvitamine või mingi tegevuse sooritamine ning selle ulatus ja sagedus), kuid pidevalt mõeldakse viisidele, kuidas teatud ainet saada ning millal seda tarbida või kuidas ja millal teatud tegevust teha saaks. Vahel ollakse seejuures […]

---
enesetunne.ee > spetsialist > lastel ja noortel sagedamini esinevad vaimse tervise häired > sõltuvushäire

Sõltuvushäire on kehaliste, käitumuslike ja tunnetuslike avaldumisvormide kogum, mille korral mingi aine (narkootikumid, tubakas, alkohol, ravimid) või tegevus (kasiinos käimine, internetis surfamine jm) muutub inimese elus asendamatuks või esmatähtsaks. Sõltuvushäire all kannataval inimesel on soov (tihti tugev ja vastupandamatu) mingit ainet tarvitada või tegevust sooritada. Sageli püütakse oma sõltuvust varjata (aine tarvitamine või mingi tegevuse […]