enesetunne.ee > sildid > soovitused
---
enesetunne.ee > noor > kiusamine > kuidas kiusamisega toime tulla? > sa võid proovida järgmiseid võtteid > mõned lisasoovitused kiusamisega toimetulekuks

Ütle kiusajale, et ta sind rahule jätaks „Lämmata kiusamine lahkusega“ – kiusaja vastu kena olemine võib aidata Olukorrale huumoriga lähenemine võib samuti kiusamise lõpetada Kasuta positiivset sisekõne. Ütle endale asju stiilis „ma tean, et ma olen parem“, „ma ei ole selline“, „ma ei pea teiste kallal norima selleks, et end väärtusliku või tugevana tunda“ Tuleta […]

---
enesetunne.ee > noor > tahtlik enesevigastamine > kuidas end ise tahtliku enesevigastamise korral aidata? > mõned soovitused enesevigastamisest rääkimiseks

Keskendu oma tunnetele. Selle asemel, et enesevigastamist detailirohkelt kirjeldada, räägi on tunnetest ja olukordadest, mis selleni viivad. See aitab teisel inimesel sind paremini mõista. Anna mõista ka seda, kas soovid lihtsalt oma saladuse ära rääkida (et sind ära kuulataks) või ootad ka mingeid soovitusi ja nõuandeid. Räägi enesevigastamisest viisil, mis sul mugav tundub. Kui tunned […]

---
enesetunne.ee > lapsevanem > lapse emotsionaalsed vajadused ja soovitused lapsevanemale > soovitused iapsevanemale

Muuda lapse kasvukeskkond turvaliseks ja toetavaks, et laps kogeks hoolimist. Arvesta lapse isikupäraga. Armasta, aktsepteeri ja julgusta last. Ole lapse suhtes tähelepanelik, et märkaksid tema tunnete muutumist või väsimust. Suhtle lapsega selge ning kindla kõneviisiga. Väldi siltide „kleepimist“ ja „miks“ küsimusi. Võimalda lapsel kogeda positiivseid tundeid, rõõmu ja mõistmist. Õpeta laps erinevaid tundeid mõistma ning […]

---
enesetunne.ee > lapsevanem > mida vanem oma lapse heaolu tagamiseks veel teha saab? > piisavalt hea iapsevanema omadused > soovitused iugupidavaks konfliktide lahendamiseks

Ole aus – nii teise kui iseenda vastu. Ära püüa manipuleerimise teel oma eesmärki saavutada. Väljenda rahulikult oma tundeid ja mõtteid, et sind mõistetaks – mitte eesmärgiga väljendada oma valu või haavatust. Kui tunned, et ägestud, siis võta aeg maha ja palu võimalust probleemiga hiljem edasi tegeleda. Karjumine, mõnitamine ja ähvardamine ei kuulu eduka konfliktilahenduse […]

---
enesetunne.ee > lapsevanem > kuidas vanema psüühikahäirest tingitud negatiivset mõju vähendada > kuus soovitust haiguse negatiivse mõju vähendamiseks

Õpi oma haigust mõistma ning sellega paremini toime tulema (lugemine, eneseabi, vajadusel ka ravimid) Ravi ennast – kõige parem viis ennast ja oma last haiguse negatiivse mõju eest kaitsta on haigusest terveks saada Aita lapsel haigust mõista! Räägi talle oma haigusest ja sellest, millist mõju haigus igapäevaelule ja sotsiaalsetele suhetele avaldab Kui rääkida on raske, […]

---
enesetunne.ee > lapsevanem > lastel ja noortel sagedamini esinevad vaimse tervise häired > depressioon > kuidas lapsevanem depressioonis noort aidata saab? > soovitused probleemist rääkimiseks

Väljenda oma muret armastaval ja hinnanguvabal viisil. Räägi talle, milliseid probleeme oled märganud ning selgita, miks see sulle muret teeb. Julgusta noort end avama – rääkima, mida ta tunneb ja läbi elab. Ole paindlik, kuid järjekindel. Noor võib olla esialgu tõrges end avama, ta võib häbeneda oma probleemi või abi otsimist, karta vääritimõistmist. Sageli on […]

---
enesetunne.ee > spetsialist > kiusamine > mida teha kiusajaga?

Erinevate uurimuste abil on kindlaks tehtud, et kiusavad sagedamini need lapsed, kelle kasvukeskkond ei ole turvaline, kes kannatavad ise vägivalla all või on selle vahetud tunnistajad. Sageli on nendel lastel raskusi ka teiste suhtes empaatia tundmisega. Kuid see ei ole reegel – vahel võib kiusaja olla ka täiesti tavaline ja isegi populaarne õpilane, kelle käitumine […]