enesetunne.ee > sildid > soovitused
---
enesetunne.ee > spetsialist > kiusamine > mida teha kiusajaga? > räägi kiusajaga rahulikult

Planeeri vestlus ette ja kuula teda tähelepanelikult. Hukkamõist ja süüdistused ei vii kuigi kaugele. Küll aga peab ta saama selge sõnumi kiusamise lubamatuse kohta. Arutle lapse/noorega rahulikult tekkinud olukorra üle ning püüa mõista, kuidas ta end tunneb ja olukorda mõistab.Las ta räägib oma sõnadega juhtunust.  Kui ta peab kirjeldama, mida ta teisele tegi, võib see […]

---
enesetunne.ee > spetsialist > kiusamine > mida teha kiusajaga? > püüa kiusajat mõista

Pea meeles, et laps/noor ei ole halb. Ta vajab selgitusi, millist kahju tema käitumine on teistele teinud. Kiusajat juhib sageli hirm, et tema positsioon klassis või rühmas ei ole kindel. Ta usub, et kiusamine või selle korraldamine aitab tal säilitada positsiooni kaaslaste seas või võita nende heakskiitu. Kaaslaste hinnangust sõltumine on eakohane ning eriti murdeeas […]

---
enesetunne.ee > spetsialist > kiusamine > kuidas aidata last, keda kiusatakse?

Kiusamine on levinud probleem. Mitmed uuringud on näidanud, et igat viiendat õpilast on koolis kiusatud ning 24% õpilastest on kiusamise all kannatanud aastaid. Et kiusamise tagajärjed võivad olla väga kurvad, on tegemist tõsise probleemiga, mida ei tohi tähelepanuta jätta. Alati laps/noor ei räägi, et teda kiusatakse. Ta võib kiusamist häbeneda või tunda, justkui oleks ta […]

---
enesetunne.ee > spetsialist > kiusamine > kuidas aidata last, keda kiusatakse? > spetsialisti juurde suunamine

Kui sa tunned, et ei oska (rohkem) midagi teha, julgusta last/noort spetsialisti poole pöörduma (koolipsühholoog või spetsialist väljaspool kooli). Sageli eelistavad noored pöörduda pigem väljaspool kooli tegutseva spetsialisti poole. Koolis töötavat spetsialisti on mõnel noorel raskem usaldada – ta võib karta, et tema muresid arutatakse muu koolipersonaliga (võibolla on spetsialisti valimisel abiks käesoleva veebilehe spetsialistide […]

---
enesetunne.ee > spetsialist > kiusamine > kuidas aidata last, keda kiusatakse? > arutage, mida edasi teha

Kuid jälgi, et laps/noor ei jääks seejuures passiivsesse kuulajarolli, keda sina soovitustega üle külvad. Lahendused peavad olema realistlikud, mis tähendab, et neid peab pakkuma laps/noor ise. Sina saad ettevaatlikult oma seisukohti väljendada ja vajadusel pisut suunata.Kui pead vajalikuks kiusamisest kellelegi veel rääkida, siis põhjenda seda lapsele/noorele ning sõlmige kokkulepe. Ilma lapse nõusolekuta ei ole mõistlik […]

---
enesetunne.ee > spetsialist > kiusamine > kuidas aidata last, keda kiusatakse? > ole empaatiline

Ole empaatiline ja kinnita, et sa ei hakka temaga pahandama. Kuula hoolega, mida laps/noor sulle räägib. Ole empaatiline ning väldi hinnanguid. Hinnanguid võib laps hukkamõistu või süüdistusena tajuda. Väldi ka lihtsustatud lahenduste väljapakkumist – laps/noor võib tunda, et sa ei mõista teda.Ohvril võib olla raske kiusamisest rääkida, sest see taaselustab ebameeldivaid mälestusi. Seetõttu on oluline […]

---
enesetunne.ee > spetsialist > kiusamine > kuidas aidata last, keda kiusatakse? > räägi lapse/noorega

Planeeri vestlus ette. Küsi, kuidas tal läheb ja kuidas laps ennast tunneb. Kirjelda oma tähelepanekuid, mis sind murelikuks on teinud. Kuula last/noort tähelepanelikult ning ära kiirusta uue teema juurde liikumisega ega survesta teda vastamisega tagant. Tal võib olla raske sõnu leida ning oma emotsioonide ja valusate kogemustega toime tulla. Vaikus võib soodustada probleemi tuumani jõudmist.

---
enesetunne.ee > spetsialist > lastel ja noortel sagedamini esinevad vaimse tervise häired > enesetapumõtted > kuidas aidata enesetapumõtetega noort?

Enesetapumõtetega noor tunneb abitust, ta on kaotanud usu paremasse tulevikku ega tunne õiget sidusust teiste inimestega. Kui kahtlustad, et noorel on enesetapumõtted, tuleb temaga sellest kindlasti rääkida. Ära karda, et võid seeläbi enesetapumõtteid tekitada – enesetapumõtetest rääkimine ei tekita surmasoovi. Soovitusi rääkimiseks *Soovitused on koostatud CHEO poolt koostatud materjali põhjal.

---
enesetunne.ee > spetsialist > lastel ja noortel sagedamini esinevad vaimse tervise häired > enesetapumõtted > kuidas aidata enesetapumõtetega noort? > soovitusi rääkimiseks

Tee sujuvalt algust: küsi, kuidas noos end tunneb Kuula, mis noorel öelda on: see annab talle võimaluse ka su küsimusele vastata. Ära karda vaikust ja pause – vaikus on mõnikord väga informatiivne ning annab võimaluse sõnu seada. Väljenda oma muret („Olen sinu pärast mures, sest..“) Ole empaatiline („Mulle tundub, et sul on viimasel ajal raske […]