enesetunne.ee > sildid > sotsiaalsed
---
enesetunne.ee > noor > mis põhjustab vaimse tervise probleeme? > sotsiaalsed tegurid

Sotsiaalsed tegurid on seotud inimsuhete võrgustiku ja perekonna materiaalse heaoluga. Perede sotsiaalsed raskused (nagu töötus, rahamured jms) kahjustavad vaimset tervist – eriti siis, kui tegemist on pikaajaliste pingete ja stressiallikatega. Palju sõltub ka sündmuse kontekstist ja selle tähendusest inimese jaoks. Samuti sellest, mis inimese elus stressiallikale eelnes ning sellest, mis toimub sellele järgnevalt. Näiteks võib […]

---
enesetunne.ee > spetsialist > vaimse tervise hoidmiseks vajalikud oskused > noor ja noore sotsiaalsed osksused

Head sotsiaalsed oskused on suureks abiks igas eluvaldkonnas, ka koolis. Õpilased kes pöörduvad õpetaja poole sobival viisil, püüavad tunnis küsimustele vastuseid leida, naeratavad ning on koostööks valmis, saavad tihti õpetaja poolt enam positiivset tähelepanu ning tulevad paremini ka akadeemiliselt toime. Kehvad sotsiaalsed oskused aga võivad kaasa tuua nooruki isoleerituse või tõrjutuse/kiusamise, kuivõrd tema käitumist peetakse […]