enesetunne.ee > sildid > suhtlemine
---
enesetunne.ee > noor > bipolaarne meeleoluhäire > eneseabi bipolaarse meeleoluhäire korral > suhtle inimestega

Ümbritsevate inimeste toetus on õnnelikuna ja tervena püsimiseks hädavajalik. Tihti on kalli inimesega rääkimine piisav selleks, et end paremini tunda. Võid liituda ka bipolaarse meeleoluhäire tugigrupiga. Aja veetmine inimestega, kes teavad mida sa läbi elad ning saavad ausalt öelda: „ma tean, mida sa tunned“,  on sageli terapeutilise toimega. Samuti võivad teiste bipolaarse meeleoluhäirega inimeste kogemused […]

---
enesetunne.ee > noor > depressioon > kuidas end ise depressiooni korral aidata? > eneseabi depressiooni korral > suhtle inimestega

Kuigi depressioonis inimesel võib olla raske isegi pereliikmete ja lähedaste sõpradega suhelda, tuleks seda teha. Suhtlemisest hoidumine vaid süvendab depressiooni. Lähedaste toetus on tervenemiseks ja tervena püsimiseks väga oluline. Selgita mõnele lähedasele inimesele, mida sa läbi elad. Kui võimalik, vestle temaga näost-näkku. Anna mõista, et tema mõistev ja toetav hoiak on sulle suureks abiks. Kui […]

---
enesetunne.ee > lapsevanem > suhted peres

Perekond toimib suhete kaudu. Perekond pakub oma liikmetele võimaluse kahepoolseteks suheteks, samuti rühmas olemise kogemust. Perekond on lapse kasvuruum, kus ta õpib osalema suhetes ja väljendama oma tundeid. Perekond annab lapsele samastumismalle ning toimib peamise kasvatajana nii üldiste normide kui tavade õpetamisel, aga ka eetiliste tõekspidamiste omandamisel. Perekonnas õpib laps tundma vaba aja veetmise võimalusi, […]

---
enesetunne.ee > lapsevanem > lastel ja noortel sagedamini esinevad vaimse tervise häired > aktiivsus-tähelepanuhäire (ath) > kuidas iapsevanemana lapse ath diagnoosiga toime tulla? > õpeta laps sõprussuhteid looma

ATH diagnoosiga lastel on sageli raskusi ka lihtsates sotsiaalsetes situatsioonides suhtlemisega. Neil võib olla raske sotsiaalseid vihjeid  mõista, nad kipuvad liiga palju rääkima, sageli vahele segama või olema liiga pealetükkivad. Selline emotsionaalne ebaküpsus võib muuta raskeks sõprade leidmise ning soodustab kiusamise ohvriks langemist. Ära unusta, et paljud ATH diagnoosiga lapsed on väga intelligentsed ja loovad […]