enesetunne.ee > sildid > tegurid
---
enesetunne.ee > noor > mis põhjustab vaimse tervise probleeme? > sotsiaalsed tegurid

Sotsiaalsed tegurid on seotud inimsuhete võrgustiku ja perekonna materiaalse heaoluga. Perede sotsiaalsed raskused (nagu töötus, rahamured jms) kahjustavad vaimset tervist – eriti siis, kui tegemist on pikaajaliste pingete ja stressiallikatega. Palju sõltub ka sündmuse kontekstist ja selle tähendusest inimese jaoks. Samuti sellest, mis inimese elus stressiallikale eelnes ning sellest, mis toimub sellele järgnevalt. Näiteks võib […]

---
enesetunne.ee > noor > mis põhjustab vaimse tervise probleeme? > psühholoogilised tegurid

Psühholoogilised tegurid on seotud isiku ja tema poolt kogetud inimsuhetega. Suurimaks pingeallikaks loetakse lähedaste inimsuhete kaotust ja puudulikke lähisuhteid. Lapse- ja noorukieas kogetud alavääristamine, pilkamine, iroonia, tõrjutus, püsiv ebaõnnestumise kogemine ja pettumine oma lootustes, alandavad enesehinnangut ja soodustava vaimse tervise probleeme.  Lapseeas kogetud vajaduste hooletussejätmine ning hoolitsuse ja armastuse puudus on erinevate uuringute kohaselt tugevalt […]

---
enesetunne.ee > noor > mis põhjustab vaimse tervise probleeme? > geneetilised tegurid

Geenid on DNA segmendid, mis kontrollivad tohutut hulka keemilisi protsesse organismis. Meie geenid on justkui tehniline joonis, mulle järgi kõik inimesed on loodud. Iga inimene pärib geenid oma vanematelt ning need määravad, mis värvi on meie silmad, nahk ja juuksed. Aga geenid mängivad olulist rolli ka inimese isikupäras, sest nad mõjutavad meie ajus neurotransmitterite süsteeme. […]

---
enesetunne.ee > noor > mis põhjustab vaimse tervise probleeme? > neorobioloogilised tegurid

Inimese käitumine, vaimu- ja hingeelu saavad alguse ajust, närvirakkude omavahelisest koostööst. Meie meeleolu, tundeid ja käitumist mõjutavad ajus paiknevad kemikaalisüsteemid. Kemikaale, mis toimivad närvirakkude vahel sõnumi kandjatena, nimetatakse neurotransmitteriteks. Ajus on väga palju eri tüüpi neurotransmittereid. Ühte tüüpi neist nimetatakse monoamiinideks. Sellesse tüüpi kuuluvad dopamiin, noradrenaliin ja serotoniin. Need kolm neurotransmitterit kontrollivad paljusid aju funktsioone, […]

---
enesetunne.ee > lapsevanem > mida vanem oma lapse heaolu tagamiseks veel teha saab? > piisavalt hea iapsevanema omadused

Meil kõigil on pajatada mõni lugu lapsepõlvest, mis on jätnud meile emotsionaalse jälje ning saadab meid ka täiskasvanueas. Sageli on need lood seotud ka vanematega – paratamatult tuleb igas suhtes, kus kokku saavad kaks erinevat inimest, ette ka omavahelisi põrkumisi, eriarvamusi ja väärarusaamu. Seetõttu ei tohiks võtta endale eesmärgiks olla ideaalne lapsevanem – sellist lapsevanemat […]

---
enesetunne.ee > lapsevanem > lastel ja noortel sagedamini esinevad vaimse tervise häired > enesetapumõtted > enesetapuohule võib viidata

Lootusetuse-, üksildustunde ja elutüdimuse väljendamine sõnades: „Ma tahan surra“, „Ma teen kõigele lõpu“, „Kui mind ei oleks,….“, „Kõigil on ükskõik, kas ma elan või suren…“, „Tal oleks parem ilma minuta“, „Mul ei ole mitte kedagi ega millegi nimel elada…“ jms. Enesest mittehoolimise ja enesetapuohu märgid käitumises: alkoholi ja narkootikumide tarvitamine, riskiv käitumine, hoolimatus oma väljanägemise […]

---
enesetunne.ee > lapsevanem > lastel ja noortel sagedamini esinevad vaimse tervise häired > tahtlik enesevigastamine > kuidas ennast tahtlikult vigastavat noort aidata? > õpi tundma tegureid, mis lapses enesevigastamise soovi tekitavad

Aita lapsel mõista, millised olukorrad ja stressorid temas enesevigastamise soovi tekitavad. Kui selleks on näiteks kontrolltöö koolis, hambaarsti külastamine või mõni muu sotsiaalne sündmus, väljenda oma mõistmist, et sündmusele lähedased päevad võivad väga stressirohked olla. See aitab lapel sündmuseks valmistuda. Räägi ka sellest, millised olukorrad sinus pingeid tekitavad ning kuidas sina nende pingetega toime tuled.

---
enesetunne.ee > lapsevanem > mis mõjutab vaimset tervist?

Vaimset tervist mõjutavad väga erinevad vastastikku seotud faktorid. Rolli mängivad nii genotüübiga kaasa saadud eeldused kui ka keskkonna mõju peegeldavad bioloogilised ja sotsiaalsed tegurid. Psüühilise arengu algstaadiumis on olulised bioloogilised põhivajadused (toit, turvalisus, soojus, hügieen). Nende vajaduste rahuldamine piisaval määral ja õiges vahekorras on selles arenguetapis vaimse tervise seisukohalt hädavajalikud. Edasise arengu käigus vajaduste iseloom […]

---
enesetunne.ee > lapsevanem > mis mõjutab vaimset tervist? > keskkonnast tulenevad faktorid

(võimalused eluasemele, tööturu olukord, haridusvõimalused, poliitikad, valitsevad sotsiaalsed väärtused ja hoiakud, sotsiaalsete suhete kriteeirumid, tolerants kõrvalekallete suhtes). See on laiem keskkond, milles inimesed elavad. See hõlmab ligipääsu kaupadele ja teenustele (vesi, eluruum, tervishoid, seadusandlus), valitsevaid kultuurilisi tõekspidamisi ja hoiakuid ning riiklikke poliitikaid.