enesetunne.ee > sildid > vaimne tervis
---
enesetunne.ee > lapsevanem > lastel ja noortel sagedamini esinevad vaimse tervise häired > aktiivsus-tähelepanuhäire (ath) > kuidas iapsevanemana lapse ath diagnoosiga toime tulla? > hoia enda vaimset tervist ja positiivset meelelaadi

Positiivse hoiaku ja mõistmise läbi saab last palju aidata. Kui oled rahulik, saad suurema tõenäosusega oma lapsega hea kontakti luua ning aidata ka temal rahuneda. Pane väärtused paika ning ära dramatiseeri üle. Pea meeles, et lapse käitumine on tingitud häirest ega ole tahtlik. Säilita oma huumorimeelt – see, mis on praegu piinlik, on mõne aja […]

---
enesetunne.ee > lapsevanem > lastel ja noortel sagedamini esinevad vaimse tervise häired > aktiivsus-tähelepanuhäire (ath) > ath positiivsed jooned

Kui selgub, et lapsel on ATH, on hea teada, et häirel on ka positiivseid jooni: Loomingulisus – ATH-ga lapsed võivad olla väga loomingulised ja elava kujutlusvõimega. Lapsest, kes unistab palju ja mõtleb 10 mõtet korraga, võib saada suurepärane probleemide lahendaja, ideede generaator või teadlane. ATH-ga lapsed võivad kaotada kergesti tähelepanu, kuid nad märkavad vahel asju, […]

---
enesetunne.ee > lapsevanem > lastel ja noortel sagedamini esinevad vaimse tervise häired > aktiivsus-tähelepanuhäire (ath) > ath liigid

ATH avaldub tavaliselt enne 7. eluaastat ning häire ja lapse normikohase käitumise vahel võib olla üsna raske vahet teha. ATH diagnoosiga laps võib olla hüperaktiivne, püsimatu ja katkematu jutuga, kuid ta võib olla ka vaikne unistada, kes istub omaette, pilk kaugustesse suunatud.  ATH-l on kolm põhitüüpi: domineeriv tähelepanematus, domineeriv hüperaktiivsus, domineeriv impulsiivsus. See tähendab, et […]

---
enesetunne.ee > lapsevanem > lastel ja noortel sagedamini esinevad vaimse tervise häired > aktiivsus-tähelepanuhäire (ath) > ath liigid > domineeriv impulsiivsus

Mõtlematu käitumine Vastab küsimustele juba siis, kuid temalt pole seda palutud (klassiruumis) või ei kuula küsimust lõpunigi Ei suuda oodata oma korda järjekorras ega mängudes Ütleb valesid asju valel ajal Sageli segab ja katkestab teisi Sekkub teiste vestlustesse või mängudesse Raskused tugevate emotsioonide valitsemisega, mis toob kaasa vihapurskeid Kaldub tegema oletusi selle asemel, et võtaks […]

---
enesetunne.ee > lapsevanem > lastel ja noortel sagedamini esinevad vaimse tervise häired > aktiivsus-tähelepanuhäire (ath) > ath liigid > domineeriv hüperaktiivsus

On rahutu ja nihelev Lahkub sageli oma kohalt olukordades, kus tuleks rahulikult oma kohal püsida Liigub pidevalt ringi, sageli jookseb ja turnib olukordades, kus see ei ole kohane Räägib väga palju On raskusi vaikselt mängimise või lõõgastumisega On alati „minekuvalmis“ Tujud võivad vahelduda kiiresti või kaotada kergesti enesevalitsemist  

---
enesetunne.ee > lapsevanem > lastel ja noortel sagedamini esinevad vaimse tervise häired > aktiivsus-tähelepanuhäire (ath) > ath liigid > domineeriv tähelepanematus

Ei pööra detailidele tähelepanu Teeb palju hooletusvigu On raskusi keskendumisega, tähelepanu hajub kergesti Näib mitte kuulvat, kui teda kõnetatakse Esineb raskusi asjade meeldejätmisega ja juhiste täitmisega On raskusi asjade korraldamise, planeerimise ja lõpetamisega Tüdineb ülesandest kiiresti Sageli kaotab (või paneb valesse kohta) on kodutöid, raamatuid, mänguasju jms.  

---
enesetunne.ee > lapsevanem > mis võib viidata lapse vaimse tervise probleemile > näitajad konsulteerimise vajadusest

Väikelapsed Kooli-eelses ja nooremas koolieas lapsed Koolieas lapsed ja noored Kirjeldatu on vaid osa erinevatest lapse- ja noorukieas avalduvatest probleemidest. Ennekõike võiks lapsevanem siiski juhinduda oma sisetundest – kui on tunne, et lapsega on midagi juhtunud või midagi on korrast ära, tasuks sisetunnet kuulata. Vaimse tervise probleemide varajane märkamine teeb võimalikuks sobiva sekkumise, parandab erinevate […]

---
enesetunne.ee > lapsevanem > mis võib viidata lapse vaimse tervise probleemile > näitajad konsulteerimise vajadusest > koolieas lapsed ja noored

Sageli ei pööra tähelepanu detailidele või teeb hooletusvigu Sageli on raskustes tähelepanu säilitamisel mängu või ülesande juures Sageli ei näi kuulvat otsest pöörduvat kõnet Sageli ei järgi juhendamist, ei suuda lõpetada oma töid Sageli on raskustes oma ülesannete ja tegevuste organiseerimisel Sageli väldib või keeldub ülesannetest, mis nõuavad kestvat vaimset pinget Sageli kaotab vajalikke asju […]

---
enesetunne.ee > lapsevanem > mis võib viidata lapse vaimse tervise probleemile > näitajad konsulteerimise vajadusest > kooli-eelses ja nooremas koolieas lapsed

(sõltuvalt arengutasemest): Ei reageeri helidele/häältele Lapsega rääkides pole võimalik saavutada silmsidet Lapse kõne on raskesti mõistetav, kõne areng seiskub või selles on halvenemise märke Kui kolmeaastase lapse kõne on raskesti mõistetav Laps kasutab vaid üksikuid tegu-, omadus- ja määrsõnu; laps ei kasuta mitmust; ei moodusta lihtsaid lauseid Kui nelja-aastane laps ei suuda lauset alustada ja […]