enesetunne.ee > sildid > vaimnte tervis
---
enesetunne.ee > lapsevanem > mis võib viidata lapse vaimse tervise probleemile

Lapse vaimse tervise probleemi ei pruugi olla sugugi lihtne märgata. Liigagi tihti jäävad vaimse tervise probleemide all kannatavad lapsed ilma vajaliku abita. Ühelt poolt on lastel sageli raske oma muutunud enesetunnet kirjeldada ja vaimse tervise probleemidega seostada. Teiselt poolt võib abini jõudmist takistada lapsevanema(te) vähene teadlikkus vaimse tervise probleemide ohumärkidest. Küllalt tihti juhtub sedagi, et […]