enesetunne.ee > sildid > vanema psüühikahäire
---
enesetunne.ee > lapsevanem > kuidas vanema psüühikahäirest tingitud negatiivset mõju vähendada

Probleemid, mis puudutavad lapsi ja noorukeid on peamiselt sotsiaalset ning psüühilist laadi. See tähendab, et kui lapse juures saab täheldada muutusi nagu kurvameelsus, endasse tõmbumine, agressiivsus, riskikäitumine ja muu selline, tuleks püüda lapsega rääkida, teda toetada ja abi pakkuda. Mida rohkem teab laps haigusest, seda kergemini suudab ta ületada haigusega sageli kaasnevat lootusetuse ja abituse […]

---
enesetunne.ee > lapsevanem > kuidas vanema psüühikahäirest tingitud negatiivset mõju vähendada > kuus soovitust haiguse negatiivse mõju vähendamiseks

Õpi oma haigust mõistma ning sellega paremini toime tulema (lugemine, eneseabi, vajadusel ka ravimid) Ravi ennast – kõige parem viis ennast ja oma last haiguse negatiivse mõju eest kaitsta on haigusest terveks saada Aita lapsel haigust mõista! Räägi talle oma haigusest ja sellest, millist mõju haigus igapäevaelule ja sotsiaalsetele suhetele avaldab Kui rääkida on raske, […]

---
enesetunne.ee > lapsevanem > kuidas aru saada, et mul lapsevanemana võib olla vaimse tervise probleem?

Esineb üsna erinevaid vaimse tervise probleeme. Mõnede vaimse tervise probleemide mõju toimetulekule on vähene või mõõdukas, kuid mõned vaimse tervise probleemid raskendavad oluliselt igapäevaeluga toimetulekut. Kui mõni lähedane tunneb muret sinu mõtlemise viisi, tunnete või käitumise pärast, tuleks sellesse täie tõsidusega suhtuda. Sageli märkavad meid ümbritsevad inimesed meiega toimunud muutusi enne, kui me ise oleme […]

---
enesetunne.ee > lapsevanem > kuidas aru saada, et mul lapsevanemana võib olla vaimse tervise probleem? > vaimse tervise probleemideie võib viidata:

Huvikaotus varem meeldinud tegevuste vastu, apaatia Toimetuleku ebatavaline langus (koolis, tööl, spordist loobumine, raskused tavapäraste ülesannete täitmisel) Ekstreemsed või kiired meeleolukõikumised Soov endale või teistele viga teha; enesevigastamine (nt lõikumine, terava esemega kraapimine või torkamine jms) Muutused söömisharjumustes või söögiisus Raskused uinumisel, liigvarane ärkamine või katkendlik uni Suurenenud ärevus või rahutus, mõnikord koos paanikahoogudega Pidev […]

---
enesetunne.ee > lapsevanem > vanema psüühikahäire ja selle mõju lapsele?

Kodu ülesanne on tagada lapsele turvaline kasvukeskkond – paraku raskendab seda ülesannet vanama(te) või hooldaja(te) psüühikahäire märkimisväärselt. Psüühikahäire(te)ga võib kaasneda erinevaid sümptomid nagu tegevusvõime langus, sotsiaalne pidurdamatus, riskiv või vastutustundetu käitumine, enesetapumõtted, ebanormaalselt ja püsivalt kõrgenenud või alanenud meeleolu. Kuigi tegemist on normaalse ja häirele omaste sümptomitega, mõjutab see paljudel juhtudel vanema emotsionaalset kohalolekut, tema […]