enesetunne.ee > sildid > veebinõustamine
---
enesetunne.ee > noor > abi võimalused > veebinõustamine

Veebinõustamise all mõistetakse nõustamist interneti vahendusel. See võib toimuda nn. online nõustamisena (näiteks Skype vahendusel, jututoas), foorumipostitustele ja kirjadele vastamise vormis või spetsiaalsetes küsimus-vastus rubriikides. Veebinõustamist ei saa mõista lihtsalt internetti kolinud nõustamisseansina, sest sel on teistmoodi kvaliteet – nõustaja ja nõustatava vahel puudub otsene kontakt. Küll aga on veebinõustamisel omad eelised, nagu ka puudused. […]

---
enesetunne.ee > noor > abi võimalused > veebinõustamine > veebinõustamise piirangute või puudustena saab välja tuua

Piiratum infovahetus. Puudub mittesõnaline info – ei näe kehakeelt, puudub võimalus hääletooni ja kehahoiaku abil toetust ja mõistmist väljendada. Samuti puudub võimalus inimese emotsioonide kohta vahetut infot saada. Näost-näkku suhtlemisel täpsustavad hoiak ja naeratused palju. Vääriti mõistmise oht. Sõnadel ja huumoril võib inimeste jaoks olla erinev tähendus. Kui teavet on liiga vähe, see on ühekülgne […]

---
enesetunne.ee > noor > abi võimalused > veebinõustamine > veebinõustamise eelistena saab välja tuua

Mugavus ja odavus. Veebinõustamise kasutamiseks ei ole vaja spetsiaalselt nõustaja juurde minna minna. Samuti puudub märkimisväärne lisakulu. Internet on Eestis laialt levinud, mis võimaldab ka nendel inimestel abini jõuda, kellel see regionaalsetel või rahalistel põhjustel on raskendatud. Suurem anonüümsus. Anonüümsus, mida internet võimaldab, kõrvaldab paljude inimeste jaoks olulise tõkke – piinlikkustunde. See võimaldab ka nendel […]