enesetunne.ee > spetsialist > kiusamine

Kiusamine on käitumisviis, kus üks või mitu inimest püüab kellelegi teisele haiget teha ja teda end halvasti tundma panna. See on pahatahtlik käitumine, millele on iseloomulik ebavõrdne jõupositsioon ja korduvus (või korduvuse potentsiaal / tõenäosus). Seejuures ei tähenda ebavõrdne jõupositsioon üksnes füüsilist tugevust, vaid võib väljenduda ka muudel viisidel: näiteks populaarsuse, tarkuse, sotsiaalse staatuse või jõukuse tasandil.

Peamiselt räägitakse alljärgnevatest kiusamise liikidest:

  • Füüsiline kiusamine
    Löömine, tagumine, tõukamine, takistamine, näpistamine, togimine jms.
  • Psühholoogiline kiusamine
    Sõimamine, narrimine, ähvardamine, väljapressimine, pilkamine jms.
  • Suhetega seotud kiusamine
    Grupist kõrvale jätmine, tõrjumine, hülgamine, ignoreerimine jms

Kiusamine ei ole vaid kiusatava probleem – ka kiusaja vajab abi!

Kiusamine ei ole loomulik osa täiskasvanuks saamisel. Need, kes on kiusamise ohvrid, ei saa sellest kogemusest tugevamaks ega arene paremini. Kiusamine võib ohvrile tekitada hoopis pöördumatut kahju. Kiusamine mõjub kahjustavalt mõlemale – nii kiusatavale kui kiusajale! Ning nii kiusaja kui ohver vajavad eakaaslaste ringis turva- ja kuuluvustunnet. Spetsialisti vastuvõtule pöördumine võib mõlema puhul olla suureks abiks!

, , ,