enesetunne.ee > spetsialist > kiusamine > kes on kiusatav? > mõned sagedasemad “valikukriteeriumid” on
  • Kiusatav on edukas. Tihti kiusatakse inimesi, kes saavad palju positiivset tähelepanu ja tagasisidet. Nad võivad olla silmapaistvad sportlased, tugevad matemaatikas või keemias, kirjutada häid luuletusi, olla väga kohusetundlikud jne. Silmapaistvaid inimesi hakatakse kiusama kadedusest. Sellega võidakse püüda leevendada enda alaväärsustunnet või loodetakse sel viisil ise paremini silma paista.
  • Kiusatav on vähem edukas. Igal inimesel on oma tugevad ja nõrgad küljed. Sagedamini kiusatakse ka neid, kelle tulemused mingis valdkonnas ei ole sama head kui teistel (sport, keeleoskus, matemaatilised võimed jne).
  • Kiusatav paistab kergesti haavatav. Sissepoole elavad, ärevad ja alistuma kalduvad inimesed kipuvad sagedamini kiusamise ohvriks langema kui väljapoole elavad ja enda eest seisvad inimesed. Ka noored, kes kannatavad depressiooni, tugeva stressi ja madala enesehinnagu all, satuvad sagedamini kiusatava rolli.
  • Kiusataval on vähe sõpru. Paljudel kiusamise ohvritel on vähem sõpru kui teistel. Nad võivad olla kaaslaste poolt tõrjutud ning veeta palju aega omaette.
  • Kiusatav on populaarne ja meeldib teistele. Vahel kiusatakse ka neid, kellel on palju sõpru, kes meeldib teistele ja saab paljudega hästi läbi. Kiusaja võib tajuda temas ohtu (sagedasem tüdrukute seas).
  • Kiusataval on füüsilisi omadusi, mis torkavad silma. Ta võib olla teistest lühem või pikem, paksem või peenem. Kiusaja tähelepanu võib köita mistahes omadus – prillide kandmine, akne, suur nina jne.
  • Kiusataval on mõni haigus või erivajadus. Sageli satuvad kiusamise ohvriks inimesed, kellel on mõni erivajadus. Selleks võib olla mõni tõsisem haigus, aga ka allergia või toidutalumatus.
  • Kiusatava pere on keskmisest edukam või jõukam või vastupidi. Sagedamini kiusatakse ka neid, kelle perel on teistega võrreldes kas paremad või halvemad majanduslikud võimalused.

See ei ole lõplik loetelu. Kiusaja võib leida põhjuse kiusamiseks milles iganes. Ei tohiks unustada, et just meie erinevused teevad meid erilisteks ja ainulaadseteks. Kõige parem kaitse inimeste eest, kes kiusavad, on endale meeldimine ja endas kindel olemine!

, , , , ,