enesetunne.ee > spetsialist > kiusamine > küberkiusamine

Küberkiusamine on kiusamine elektroonilistes suhtlusvahendites (arvuti, telefon jms). Kuna kiusamiseks kasutatav pilt, kommentaar, videoklipp jms on isegi ühekordsel üleslaadimisel kättesaadav internetti kasutatavatele inimestele väga pikka aega, võimaldavad elektroonilised suhtlusvahendid väga järjekindlalt ja püsivalt kiusata.
Üks suuremaid erinevusi küberkiusamise ja tavalise kiusamise vahel on see, et kui tavalise kiusamise eest saab koju peitu minna, siis küberkiusamine tuleb koju kaasa või on kodus isegi hullem. Oluline erinevus tavalise kiusamise ja küberkiusamise vahel on ka see, et küberkiusamise tagajärgi näeb kiusaja ajalise viivitusega. Sellest tulenevalt ei tajuta nii hästi kiusatavale põhjustatud valu ja kannatusi, mistõttu võib küberkiusamine olla jõhkram kui tavaline kiusamine.

Küberkiusamise mõju kiusatavale ei erine tavalise kiusamise tagajärgedest. Küberkiusamist kogenud inimesed tunnevad teistest sagedamini ärevust, üksindust, depressiivseid tundeid, neil on madalam enesehinnang, nad osalevad vähem töö või kooliga seotud tegevustes ning neil on halvem õppe- või tööalane edukus. Ka küberkiusamine mõjutab kiusatava suhteid, vaimset heaolu ja tervist ning võib rasketel juhtudel viia enesetapuni.

, , , ,