enesetunne.ee > spetsialist > kiusamine > küberkiusamine > küberkiusamise ohumärgid
  • Emotsionaalse stressi või ärevuse sümptomid arvuti / telefoni kasutamise ajal või järgselt
  • Oma veebipõhise tegevuse osas väga kaitsev või salatsev hoiak
  • Eemaldumine sõpradest ja tavapärastest tegevustest
  • Erinevate kogunemiste (näiteks koolikaaslastega) vältimine
  • Õppeedukuse langus ja oma viha väljaelamine kodus
  • Märgatavad muutused meeleolus, käitumises, magamis- või söömisharjumustes

, , , , , ,