enesetunne.ee > spetsialist > kiusamine > mida teha kiusajaga?

Erinevate uurimuste abil on kindlaks tehtud, et kiusavad sagedamini need lapsed, kelle kasvukeskkond ei ole turvaline, kes kannatavad ise vägivalla all või on selle vahetud tunnistajad. Sageli on nendel lastel raskusi ka teiste suhtes empaatia tundmisega. Kuid see ei ole reegel – vahel võib kiusaja olla ka täiesti tavaline ja isegi populaarne õpilane, kelle käitumine kambas olles muutub.

Uurimuste põhjal ollakse arvamusel, et kiusamise üks põhilisi eesmärke on soov oma staatust eakaaslaste hulgas tõsta või kindlustada (enamus juhtudel on kiusajateks mitu last korraga). Enamjaolt soovivad kiusajad publikut, kes nende tegevust tunnustaks. Et kiusamine edukas oleks, valitakse ohver, kellest jõud üle käiks.

*Soovituste koostamisel on kasutatud lasteombudsmani poolt välja antud infomaterjali.

, , , , ,