enesetunne.ee > spetsialist > kuidas vaimset tervist hoida? > hoidu alkoholist, tubakast ja teistest narkootilistest ainetest > narkootikumid

Narkootikume on väga erinevaid (sealhulgas toime poolest) ja nagu teisedki narkootilised ained, mõjutavad eranditult kõik narkootikumid ajukeemiat ning võivad tekitada püsivaid tervisekahjustusi. On neid, kes peale paari proovimiskorda olulisi muutusi oma tervises ei tähelda, kuid on ka neid, kes haigestuvad kohe ja püsivalt. Piltlikult väljendudes on narkootikumide proovimine ja tarvitamine kui vene rulett – kunagi ei tea ette, millal kuul tabab ja mis tabamusega kaasneda võib. Sagedamini narkootikumide tarvitamise järel vallandunud vaimse tervise häired on ärevushäired, meeleoluhäired, unehäired, paanikahäired, psühhoos. Ei ole selge, miks osad inimesed narkootikumide tarvitamise järel haigestuvad, teised aga mitte. Arvatakse, et narkootikumid võivad vallandada häireid, millele on tarvitajal soodumus, kuid mis oleks võinud mittetarvitamise korral ka vallandumata jääda.

, , ,