enesetunne.ee > spetsialist > lastel ja noortel sagedamini esinevad vaimse tervise häired > aktiivsus-tähelepanuhäire (ath)

Aktiivsus-tähelepanuhäire on seisund, mille puhul on lapsel raskusi keskendumisega ja tavapärastele käitumisreeglitele allumisega. ATH on üks olulisemaid psüühikahäireid lapse- ja noorukieas. See võib põhjustada märkimisväärseid toimetulekuraskuseid lapse erinevates tegevusvaldkondades, nagu õppimine, suhtlemine täiskasvanute ja eakaaslastega, huvialategevus.

, , , ,