enesetunne.ee > spetsialist > lastel ja noortel sagedamini esinevad vaimse tervise häired > aktiivsus-tähelepanuhäire (ath) > ath diagnoosi positiivsed omadused

Kui selgub, et lapsel on ATH, on hea teada, et häirel on ka positiivseid jooni:

  • Loomingulisus – ATH-ga lapsed võivad olla väga loomingulised ja elava kujutlusvõimega. Lapsest, kes unistab palju ja mõtleb 10 mõtet korraga, võib saada suurepärane probleemide lahendaja, ideede generaator või teadlane. ATH-ga lapsed võivad kaotada kergesti tähelepanu, kuid nad märkavad vahel asju, mida teised ei näe.
  • Paindlikkus – ATH-ga lapsed mõtlevad sageli mitmete erinevate võimaluste peale, mis tähendab, et nad on tihti erinevatele ideedele ka rohkem avatud.
  • Entusiasm ja spontaansus – ATH-ga lastel on harva igav. Nad on elavad ja neid huvitavad paljud erinevad asjad. Kui nad oma käitumisega just teisi vihale ei aja (ja vahel nad seda teevad), on nendega koos väga lõbus.
  • Energilisus – kui ATH-ga lapsed on motiveeritud, siis nad töökad ja põhjalikud, mis soodustab nende edu. Tegelikult võib olla lausa raske neid segada tegevuse juures, mis neid huvitab.

ATH ei mõjuta kuidagi inimese intelligentsust või talenti. Paljud ATH diagnoosiga lapsed on mõnes valdkonnas väga andekad.

Kui soovid rohkem lugeda, siis ATH koduleht on kättesaadav siit.

, , , , ,