enesetunne.ee > spetsialist > lastel ja noortel sagedamini esinevad vaimse tervise häired > bipolaarne meeleoluhäire

Bipolaarne meeleoluhäire on seisund, millele on iseloomulikud tugevad meeleolu kõikumised väga halva ja väga hea meeleolu vahel. See ei ole tavaline meeleolumuutus, mida kõik inimesed kogevad. Bipolaarse häire puhul vahelduvad alanenud meeleolu ja kõrgenenud meeleolu enamasti enamvähem reeglipäraselt ning kõikumised on nii suured, et need hakkavad segama tavapärast elu (toimetulek tööl / koolis, suhted teiste inimestega).

Bipolaarse häire korral esineb:

Bipolaarne meeleoluhäire ei ole lihtsalt hea või halva tuju vaheldumine. Madaldunud meeleolu ja kõrgenenud meeleolu perioodid kestavad tavaliselt päevi, nädalaid või kuid. Erinevalt tavalistest meeleolumuutustest, on bipolaarse meeleoluhäire puhul meeleolumuutused nii tugevad, et need segavad toimetulekut igapäevaeluga. Kõrgenenud meeleolu perioodil võib inimene impulsiivselt lahkuda töölt või koolist, võtta mõtlematult laenu, olla puhanud üksnes peale mõnetunnist und jne. Alanenud meeleoluperioodil võib aga inimene olla äärmiselt kurb ja tunda tugevaid süütundeid selle pärast, mida ta kõrgenenud meeleolu perioodil korda saatis. Alanenud meeleolu perioodil võib inimene olla nii väsinud, et ta ei soovi voodistki tõusta.

Häire avaldumine võib erinevate inimeste puhul suuresti varieeruda (sümptomite arvu, mustri, tõsiduse ja sageduse poolest). Mõnel inimesel esineb rohkem madaldunud meeleolu perioode, mõnel kõrgenenud meeleolu perioode. Mõnel inimesel vahelduvad erinevad perioodid pidevalt, mõnel esineb üht või teist perioodi vaid mõnel korral kogu elu jooksul (bipolaarse häire kohta loe täpsemalt siit).

Kuidas aidata bipolaarse meeleoluhäirega last või noort?

, , ,