enesetunne.ee > spetsialist > lastel ja noortel sagedamini esinevad vaimse tervise häired > sõltuvushäire > sõltuvus ja peaaju

Sõltuvust tekitavate ainete (korduva) tarvitamise tagajärjel tekivad muutused peaaju töös. Kuigi sõltuvust tekitavad ained toimivad inimese organismis erinevalt, on sõltuvuse arenemisel nende ühiseks jooneks nn tolerants, mille korral hakkab inimene vajama naudingutunde saavutamiseks varasemaga võrreldes suuremat kogust ainet.Narkootiliste ainete puhul on sõltuvushäire tekkimise risk loomkatsete põhjal suurim opiodide ja stimulantide (loe narkootikumide kohta lähemalt siit) tarvitamisel. Mida tugevam on aine poolt tekitatav naudingutunne, seda suurem on aine kuritarvitamise ja sõltuvuse tekkimise risk. Ained, mida manustatakse kesknärvisüsteemi kiiresti mõjutaval viisil (sissehingamine, nuusutamine, suitsetamine, süstimine), viivad samuti kergesti sõltuvuse tekkimiseni. Kuid ka alkoholi varane ja sage tarvitamine on seotud suure riskiga sõltuvuhäire tekkeks (loe alkoholi mõju kohta lähemalt siit). Tuleks mõelda selle peale, et mõnuainete varane tarvitamine kahjustab püsivalt noore aju ka juhul, kui sõltuvust välja ei kujune. Peaaju areneb umbes 25. eluaastani ning noorukikka jääb otsmikusagara areng, mis juhib otsuste langemise, enese juhtimise, planeerimise, impulsikontrolli, tahtejõu ja probleemide lahendamise protsesse.

Mida varem noor inimene sõltuvusaineid tarvitama hakkab, seda suurema tõenäosusega ei arene otsmikusagara poolt juhitud protsessid täielikult välja. See omakorda tähendab aga väiksemat võimet langetada mõistlikke valikuid ja otsuseid, ennast juhtida ja kontrollida.

, , ,