enesetunne.ee > spetsialist > lastel ja noortel sagedamini esinevad vaimse tervise häired > sõltuvushäire > sõltuvushäire võib viidata
 • Mingi aine regulaarne/igapäevane kasutamine (või regulaarne hõivatus mingi tegevusega, mis ei peaks inimese elus nii tähtsat rolli etendama)
 • Elu keerleb ümber aine / tegevuse (sage mõtlemine aine tarvitamise / tegevuse sooritamise ning aine hankimise / tegevuse sooritamiseks vajalike tingimuste peale)
 • Aine / tegevuse peale kulutatakse märkimisväärne kogus raha
 • Kohustuste hooletussejätmine koolis, tööl või kodus
 • Probleemid suhetes (konfliktid pereliikmetega, sõpradega)
 • Tolerants (naudingutunde saavutamiseks vajatakse ainet / tegevust varasemaga võrreldes suuremas koguses)
 • Kontrolli kaotamine (planeeritust suurema koguse aine tarvitamine või mingi tegevuse sagedasem ja/või pikemaajalisem sooritamine)
 • Riskide võtmine, probleemid seadusandlusega (näiteks joobes autojuhtimine), mis tulenevad aine tarvitamisest või tegevuse sooritamisest
 • Võõrutusnähud (rahutus, unetus, ärevus, depressioon, higistamine, värisemine, iiveldus) ja aine tarvitamine (või tegevuse sooritamine) nende leevendamiseks
 • Ebaõnnestunud katsed aine tarvitamisest või tegevuse sooritamisest loobuda
 • Varasematest hobidest või meelepärastest asjadest loobumine ja selle asemel aine tarvitamine / tegevuse sooritamine
 • Aine tarvitamise / tegevuse sooritamise jätkamine – ka teadmisega, et see on kahjulik, tekitab probleeme

 

Uimastisõltuvus saab sageli alguse sellest, et mingit ainet proovitakse uudishimust või sellepärast, et sõbrad ümberringi proovivad / tarvitavad. Sõltuvuste puhul, mis kujunevad välja pikema aja jooksul (alkohol, internet jm), on määravaks aine tarvitamise / tegevuse sooritamise sagedus ja kogus.
Sõltuvusprobleemi teket on raske prognoosida – mõnel inimesel tekib sõltuvus kergemini, teisel raskemini. Uurimused on näidanud, et sõltuvusprobleemi tekkimise riski suurendavad: pereliikme sõltuvusprobleem, lapsepõlvetraumad (hooletusse jätmine, kuritarvitamine jm), vaimse tervise probleemid (depressioon, ärevus), sõltuvusttekitavate ainete tarvitamine varases eas jms .

Ainus viis sõltuvhäire vältimiseks on sõltuvust tekitavate ainete vältimine!

Uimastisõltuvuse korral on tegemist rühma eluaegsete haigustega, mida ravib vaid täielik karskus!

, , , , ,