enesetunne.ee > spetsialist > mis võib viidata lapse vaimse tervise probleemile?

Lapse vaimse tervise probleemi ei pruugi olla sugugi lihtne märgata. Liigagi tihti jäävad vaimse tervise probleemide all kannatavad lapsed ilma vajaliku abita. Ühelt poolt on lastel sageli raske oma muutunud enesetunnet kirjeldada ja vaimse tervise probleemidega seostada. Teiselt poolt võib abini jõudmist takistada lapsevanema(te) ja noortega kokku puutuvate spetsialistide vähene teadlikkus vaimse tervise probleemide ohumärkidest. Küllalt tihti juhtub sedagi, et lapse vaimse tervise probleeme tõlgendatakse lapse arengufaasi iseärasustena või arvatakse põhjus peituvat välistes asjaoludes (näiteks konfliktid eakaaslastega).

Kindlasti ei viita veel ühe sümptomi esinemine tõsikindlalt vaimse tervise probleemi olemasolule, kuid mida rohkem lapsel vaimse tervise probleemide sümptomeid täheldada saab ning mida pikemat aega on muutused püsinud, seda tõsisemalt tuleks lapse terviseseisundisse suhtuda.

, ,