enesetunne.ee > spetsialist > vaimse tervise hoidmiseks vajalikud oskused

Selleks, et igapäeva nõudmiste ja väljakutsetega edukalt toime tulla, on meil vaja mitmeid erinevaid oskuseid. Nendeks oskusteks on näiteks probleemide lahendamise oskus, suhtlemisoskus, enesetunnetamise oskus, emotsioonidega toimetuleku oskus jne.
Sotsiaalsed oskused omandatakse jälgimise ja matkimise teel, kuid neid on võimalik õppida ka sihipärase harjutamise kaudu. Lapsed õpivad suhtlema, jälgides ja matkides seda, mis toimub ümbritsevas maailmas ning mõistes läbi kogemuse, mis on kasulik ja aktsepteeritav. Et lapseeas veedetakse enim aega oma vanematega, siis suur osa algsest suhtlemisviisist ja mõjutustest enesehinnangu kujunemisele pärinebki neilt. Edasi satub laps mitmekesisemasse sotsiaalsesse keskkonda, teda hakkavad mõjutama kaaslased ja teised täiskasvanud.

Alljärgnevalt tuleb juttu vaimse heaolu seisukohalt olulistest oskustest ja sellest, kuidas noort vajadusel mõne oskuse arendamisel aidata saab.

Kasutatud on Tervise Arengu Instituudi poolt 2011. aastal välja töötatud materjali “Räägime tervisest! Juhendmaterjal noorsootöötajatele”

,