enesetunne.ee > spetsialist > vaimse tervise hoidmiseks vajalikud oskused > enesetunnetamise oskus

Enesetunnetamisoskus on tihedalt seotud enesehinnanguga. Enesehinnang on viis, kuidas inimene näeb iseennast. Adekvaatne enesehinnang võimaldab teha õigeid otsuseid, tunnetada teiste aktsepteerimist ja mõista kaasinimeste tundeid. Seeläbi tekivad noortel eeldused saavutamaks lähedasi ja rahuldust pakkuvaid suhteid nii eakaaslaste kui ka täiskasvanutega. Baasi inimese enesehinnangule annavad suhted esimeste eluaastate kestel vanematega. Suhete põhjal vanematega, mõjutatuna vanemate käitumisest, hoiakutest ja tunnetest (mida lapsele teadlikult või vähem teadlikult väljendatakse), hakkab lapsel ajapikku tekkima ka suhe enda isikusse.
anemate käitumise ja suhtumise põhjal arenevad lapsel teatud sisemised ettekujutused, mudelid selle kohta, mida võib oodata suhetest, inimestest, maailmast ning mida arvata iseendast. Enese selgem teadvustamine leiab aset siis, kui isiksus on juba teatud vaimse küpsuse saavutanud – enamasti puberteedieas. Positiivne enesehinnang on hea vaimse tervise aluseks.

See tähendab, et nooruk on võimeline enda seest leidma ressursse saamaks hakkama erinevate väljakutsetega elus. Kõrge enesehinnang tähendab, et teame, et meie mõtetel on väärtus ning meil on õigus neid väljendada. See tähendab, et väärtustame enda turvalisust, tundeid ja tervist – ennast tervikuna! Kõigil noortel esineb perioode, kus nende enesehinnang on kõikuv või madal. Sellel on palju erinevaid põhjuseid, kuid põhiliselt juhtub see siis, kui puudub toetus ja positiivne tagasiside teistelt inimestelt. Kindlasti peab meeles pidama seda, et välise käitumise järgi ei pruugi noore enesehinnangust kohe aru saada. Mõned noored tunduvad väliselt enesekindlad (näiteks on nad valjuhäälsed ja üleolevad), aga tegelikult võib neil olla madal enesehinnang. Teisalt on mõned noored, kes tunduvad üsna vaiksed sotsiaalsetes situatsioonides, kõrge enesehinnanguga ja endaga rahul.

,