enesetunne.ee > spetsialist > vaimse tervise hoidmiseks vajalikud oskused > enesetunnetamise oskus > kuidas toetada noore positiivset enesehinnangut
  • Keskendumine positiivsele. Aita koostada noorel nimekiri asjadest, milles ta on hea, mille üle ta iseendas uhke on. Need võivad olla ükskõik millised tegevused, näiteks joonistamine, laulmine, tantsimine, jalgpallimäng jne. Milliseid oskusi omandab ta kergesti? Küsige ka tema lähedastelt, mida nemad tema tugevusteks peavad. Lisage nimekirja ka paar asja, milles ta sooviks tugevam olla ning arutage kuidas neid oskuseid arendada.
  • Kiida ennast iga päev vähemalt kolm korda. Soovita noorel ennast tunnustada ning mitte piirduda vaid sõnadega, et olin tubli, vaid kiita ennast konkreetsete asjade eest. Näiteks: “olin täna hea sõber Annelile, sest astusin ta kaitseks välja”, “ma sooritasin kontrolltöö paremini kui ootasin”.
  • Vahe tegemine muudetaval ning muutmatul. Aita noorel ennast aktsepteerida. Mõndasid omadusi ja külgi endas on võimalik muuta ning täiustada, mõndasid aga mitte. Kui noorele ei meeldi, et ta kiiresti ärritub, siis võib teda aidata selle kontrollima õppimisel. Kui talle aga ei meeldi miski, mida pole võimalik muuta (näiteks tema pikkus), siis püüa teda aidata õppida, kuidas ennast aktsepteerida ja armastada sellisena nagu ta on. Kui nooruk on mures oma kaalu või kasvu pärast, võib alati pöörduda ka kooliõe või perearsti poole nõuannete saamiseks.
  • Eesmärgiks on sooritus, mitte täiuslikkus. Tihti seatakse endale ja teistele võimatuid eesmärke, mis teevad ka eesmärkide saavutamise ebareaalseks. Kõiki ülesandeid ei pea täiuslikult sooritama – oluline on, et tunneksime end hästi ja naudiksime seda, millega tegeleme.
  • Vead kui võimalused õppimiseks. Kõik inimesed teevad vigu. Vead kuuluvad õppimisprotsessi juurde. Täiuslikku inimest ei ole olemas ning kõik inimesed arenevad pidevalt.
  • Uute tegevuste proovimine. Soovitades noorukil proovida uusi tegevusi, võib ta avastada endas uusi tugevusi.
  • Teiste aitamine. Julgusta noori üksteist ja teisi inimesi aitama – seeläbi tunnevad nad ennast vajalikuna ning see tõstab nende enesehinnangut. Võibolla vajab keegi abi õppimisel, ehk on kedagi vaja abiks aiatöödel.
  • Mõtted ja ideed kui väärtus. Tunnusta noorte endi mõtteid ja ideid, et nad ei kardaks neid väljendada ning nende üle uhked olla.
  • Elust rõõmu tundmine. Julgusta noori tegelema asjadega, mida neile teha meeldib ning veetma aega inimestega, kellest nad hoolivad. Pidev mõtlemine sellest, mida meil ei ole või mis võiks teistmoodi olla, lükkab elu nautimise ja elamise määramatusse tulevikku.

Kui keskenduda positiivsetele külgedele, õpib noor ennast aktsepteerima ja armastama – see ongi positiivse enesehinnangu alus!

, ,