enesetunne.ee > spetsialist > vaimse tervise hoidmiseks vajalikud oskused > noor ja noore sotsiaalsed osksused

Head sotsiaalsed oskused on suureks abiks igas eluvaldkonnas, ka koolis. Õpilased kes pöörduvad õpetaja poole sobival viisil, püüavad tunnis küsimustele vastuseid leida, naeratavad ning on koostööks valmis, saavad tihti õpetaja poolt enam positiivset tähelepanu ning tulevad paremini ka akadeemiliselt toime. Kehvad sotsiaalsed oskused aga võivad kaasa tuua nooruki isoleerituse või tõrjutuse/kiusamise, kuivõrd tema käitumist peetakse veidraks, mittekohaseks. Tihti eeldatakse, et noored peavad teadma kuidas erinevates olukordades toime tulla. Kui aga nooruk pole teatud oskusi mingil põhjusel omandanud, ei oska ta neid ka kasutada. Samuti ei pruugi noor osata keerulise olukorraga toime tulla, sest pole seda varem kogenud. Seetõttu on hea noortele erinevaid oskusi õpetada (näiteks läbi rollimängude), neid üheskoos harjutada ning julgustada noori neid ka praktiseerima. Sotsiaalsete oskuste kasutamise eelduseks on, et noor oskab ära tunda ja väljendada oma tundeid.

, , ,