enesetunne.ee > spetsialist > vaimse tervise hoidmiseks vajalikud oskused > oskus ennast kehtestada

Enesekehtestamine on oskus teistega suheldes oma vajaduste eest seista, seda teisi solvamata ning agressiivseks muutumata. Ennast kehtestav käitumine võimaldab kaitsta oma õigusi ja personaalset ruumi ilma teise inimese personaalsesse ruumi tungimata ja tema üle domineerimata. Ennast kehtestav inimene on aus ja otsekohene oma mõtete ja tunnete kohapealt. Ennast kehtestav inimene:

  • julgeb ennast väljendada, ükskõik kas nõustub või ei nõustu teistega
  • julgeb välja öelda, kui talle miski ei meeldi
  • julgeb keelduda
  • julgeb vajadusel abi küsida
  • suudab aktsepteerida, et vahel on teistel paremad ideed, lahendused või ettepanekud
  • suudab aktsepteerida kriitikat ja ettepanekuid
  • austab ennast ja teisi inimesi

,