enesetunne.ee > spetsialist > vaimse tervise hoidmiseks vajalikud oskused > stressiga toimetulek > kuidas aidata noorel stressiga toime tulla?
  • Räägi noorega stressist. Anna mõista, et stress on osa igapäevaelust ning on täiesti normaalne olla aegajalt stressis. Noor võib arvata, et ta on üksinda oma tunnete ja mõtetega – et keegi ei mõista teda. See võib panna teda end veelgi halvemini tundma. Kui ta mõistab, et paljud inimesed tunnevad end sarnaselt, võib ta tunda kergendust.
  • Aita noorel stressiallikaid ära tunda. Iga noor kogeb stressi erinevatel põhjustel – mõnele näiteks meeldib, kui tal on korraga palju kodutöid, teisele põhjustab see aga stressi. Kui noor mõistab, mis talle stressi põhjustab, on võimalik mõelda, kuidas antud stressori mõju vähendada ning stressiga toime tulla.
  • Ajurünnak stressori mõju vähendamiseks. Soovita noorel mõelda või veel parem – mõtle koos noorega välja võimalikult palju võimalusi stressiallika mõju vähendamiseks. Näiteks kodutööde puhul ei saa küll osa kodutöid tegemata jätta, kuid on võimalik välja mõelda strateegiaid, et nendest tingitud koormust hajutada.
  • Leia noorega talle sobivad stressimaandajad. Soovita noorel või veel parem – aita noorel välja mõelda lahendusi, et stressitaset vähendada. Koostage nimekiri tegevustest, mida noor naudib. Need võivad olla ka väga lihtsad asjad – muusika kuulamine, jalutamine, vanniskäik. Oluline on, et tegevus noorele meeldiks! Seetõttu on oluline meeles pidada, et noort ei tohi survestada tegevustega, mis kellegi teise jaoks nauditavad on – inimesed on erinevad.
  • Julgusta vajadusel küsima abi. Stressi korral, mis segab noore igapäevast toimetulekut, soovita tal pöörduda vaimse tervise spetsialisti poole (kui vastavat pädevust sul endal puudub).

, , ,