enesetunne.ee > spetsialist > vaimse tervise hoidmiseks vajalikud oskused > vihaga toimetulek

Viha on loomulik emotsioon, mida kogevad aeg-ajalt kõik inimesed. Me saame vihaseks, kui oleme stressis, pettunud või tunneme, et mingi asi on ebaõiglane – ja see on täpselt samamoodi ka noorte puhul. Viha tundmine on sama loomulik, nagu rõõmu ja kurbuse tundmine. Kui viha kogetakse vahetevahel ja sellega suudetakse ennast ja teisi mitte kahjustaval viisil toime tulla, pole viha kogemises midagi halba.Vahel kogevad noored aga raskusi vihaga toimetulekul, mis väljendub sageli agressiivsusena. See omakorda võib tekitada tõsiseid raskusi noore ja teda ümbritsevate inimeste eludes: probleemid suhetes ja suhete purunemine, isolatsioon, depressioon, antisotsiaalne käitumine, probleemid koolis, probleemid politseiga jne.Uurimused on näidanud, et raskused vihaga toimetulekul on noorte hulgas kasvav probleem. See saab alguse järjest noores eas ning on üha rohkem levinud ka neiude hulgas. On väga oluline, et noored õpiksid oma viha väljendama konstruktiivselt ja et nad tunneksid, et neid kuulatakse. Mida varem probleemi ilmnemisel sekkuda ja noort aidata, seda rohkem probleeme saab ära hoida.

, ,