enesetunne.ee > spetsialist > veebipõhise nõustamise juhend ja kvaliteedistandard

“Nõustamise alused veebipõhisele nõustajale” on projekti AppsTerv käigus välja töötatud juhendmaterjal.

Lisaks juhendile arendati ja võimestati veebinõustajate võrgustikku, millesse olid kaasatud nii vabatahtlikud veebinõustajad kui spetsialistid. Korraldati veebinõustajate professionaalset taset ühtlustavaid koolitusi ja supervisioone. Arendatakse välja veebinõustajate kvaliteedistandard.

Lisaks sellele on olemas ka juhend “Noorte tervisealase internetinõustamise kvaliteedistandardid”, mis valmis projekti “Seksuaaltervisealase internetinõustamisteenuse korraldamine ning vaimse- ning reproduktiivtervisealaste veebipõhiste nõustamisteenuste kvaliteedijuhendi välja töötamine” raames perioodil 2014-2015. Projekti rahastati Norra toetustest 2009-2014 “Rahvatervise” programmi kaudu, Sotsiaalministeeriumi vahendusel.